Thiết kế tôpô mạng không dây hình lưới: Một phương pháp mới sử dụng bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên

Lê Hữu Bình, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Đình Hoàng Phương

Abstract


Khi triển khai mạng nội bộ sử dụng công nghệ mạng không dây hình lưới (WMN), một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu năng của hệ thống là tôpô mạng. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một thuật toán thiết kế tôpô mạng WMN sử dụng bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên (ILP). Phương pháp của chúng tôi là chia vùng không gian cần thiết kế mạng thành các khối đơn vị là các vị trí có thể lắp đặt các điểm truy cập (AP). Dựa trên tọa độ của các khối đã chia và các điều kiện ràng buộc về tổng số AP, vùng phủ sóng và độ ưu tiên, chúng tôi mô hình hóa thành bài toán ILP. Bằng cách giải bài toán ILP, chúng tôi tìm được tổng số AP yêu cầu cho một hệ thống mạng và vị trí để lắp đặt chúng. Hiệu quả thực thi của thuật toán đề xuất được kiểm nghiệm trên mạng nội bộ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

DOI: 10.32913/rd-ict.vol2.no38.531


Keywords


Thiết kế tôpô, mạng không dây hình lưới, quy hoạch tuyến tính nguyên

References


Y. Zhang, J. Luo, and H. Hu, Wireless Mesh Networking: Architectures, Protocols and Standards. CRC Press, 2007.

I. F. Akyildiz and X. Wang, Wireless Mesh Networks. John Wiley & Sons, 2009, vol. 3.

W. Wu, J. Luo, and M. Yang, “Cost-effective placement of mesh nodes in wireless mesh networks,” in Proceedings of the 5th International Conference on Pervasive Computing and

Applications (ICPCA). IEEE, 2010, pp. 261–266.

S. Sakamoto, T. Oda, M. Ikeda, L. Barolli, F. Xhafa, and I. Woungang, “Node Placement in Wireless Mesh Networks: A Comparison Study of WMN-SA and WMN-PSO Simulation Systems,” in Proceedings of the 19th International

Conference on Network-Based Information Systems (NBiS). IEEE, 2016, pp. 1–8.

S. Sakamoto, A. Lala, T. Oda, V. Kolici, L. Barolli, and F. Xhafa, “Application of WMN-SA simulation system for node placement in wireless mesh networks: a case study for a realistic scenario,” International Journal of Mobile Computing and Multimedia Communications (IJMCMC), vol. 6, no. 2, pp. 13–21, 2014.

S. Sakamoto, T. Oda, M. Ikeda, L. Barolli, and F. Xhafa, “Implementation of a new replacement method in WMNPSO simulation system and its performance evaluation,” in Proceedings of the IEEE 30th International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA). IEEE, 2016, pp. 206–211.

J. L. E. K. Fendji and J. M. Nlong, “Rural Wireless Mesh Network: A Design Methodology,” Int. J. Communications, Network and System Science, vol. 8, pp. 1–9, 2015.

A. Barolli, F. Xhafa, and M. Takizawa, “Optimization problems and resolution methods for node placement in wireless mesh networks,” in Proceedings of the 14th International Conference on Network-Based Information Systems (NBiS). IEEE, 2011, pp. 126–134.


Full Text: PDF

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (MIC)
Giấp phép số 69/GP-TTĐT cấp ngày 26/12/2014.
Tổng biên tập: Vũ Chí Kiên
Tòa soạn: 110-112, Bà Triệu, Hà Nội; Điện thoại: 04. 37737136; Fax: 04. 37737130; Email: chuyensanbcvt@mic.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông” khi phát hành lại thông tin từ website này