Vol 1, No 31 (2014)

Research, Development and Application on Information & Communication Technology

Kỳ 3 của Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông (Chuyên san), số 12 (32), tháng 12-2014

Table of Contents

Article (Vietnamese)

Phát hiện và khoanh vùng giả mạo trong các cơ sở dữ liệu quan hệ bằng thủy vân
Lưu Bích Hương, Bùi Thế Hồng, Nguyễn Đức Giang 5
Thuật toán song song phân luồng tuyến tính tối ưu trên mạng giao thông mở rộng
Nguyễn Đình Lâu, Trần Quốc Chiến, Lê Mạnh Thạnh 15
Dự đoán hiệu năng của Web Services sử dụng mô hình mạng hàng đợi và phân tích hồi quy Gaussian
Huỳnh Quyết Thắng, Phùng Đinh Vũ 29
EACTP: Giao thức cây thu thập dữ liệu với thông lượng cao và đảm bảo sự cân bằng năng lượng
Vũ Chiến Thắng, Lê Nhật Thăng, Nguyễn Chấn Hùng 41
Một thuật toán cải tiến sử dụng tác tử di động nâng cao hiệu quả giao thức định tuyến AODV
Cung Trọng Cường, Nguyễn Thúc Hải, Võ Thanh Tú 51
Tối ưu hiệu năng của hệ thống truyền thông đa chặng trong môi trường vô tuyến nhận thức dạng nền
Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Lương Nhật, Võ Nguyên Quốc Bảo 59
Phương pháp sinh các ca kiểm thử tự động từ các mô hình thiết kế UML và ngôn ngữ ràng buộc đối tượng OCL
Vũ Thị Đào, Tô Văn Khánh, Nguyễn Việt Hà 70
Về một điều kiện đủ cho đồ thị ngẫu nhiên đường kính nhỏ, giúp phân tích mạng thế giới nhỏ
Nguyễn Khanh Văn 83
Danh sách phản biện
- - 97