Vol 1, No 27 (2012)

Research, Development and Application on Information & Communication Technology

Kỳ 3 của Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông (Chuyên san), số 7 (27), tháng 5-2012

Table of Contents

Article (Vietnamese)

Phương pháp chặn mốt bậc cao trong sợi quang có cấu trúc micro sử dụng trong công nghệ FTTH
Vũ Ngọc Hải, Vũ Doãn Miên, Trần Quốc Tiến, Hwang In-Kag 6
Dự đoán giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng phương pháp lai GA-SVR
Trần Trung Kiên, Bành Trí Thành, Nguyễn Hoàng Tú Anh 12
Phân tích mô hình nút SPIL với khả năng chuyển đổi bước sóng giới hạn trên mạng chuyển mạch chùm quang
Đặng Thanh Chương, Nguyễn Thị Thu Hoài 23
Kết hợp tách tín hiệu và lựa chọn anten cho hệ thống STBC-OFDM đa người dùng
Lê Quang Đức, Bùi Thanh Tâm, Trần Xuân Nam 32
Một giải pháp suy diễn câu trả lời trong hệ thống hỏi đáp thông tin
Phan Thị Tươi, Nguyễn Chánh Thành 40
Nghiên cứu xây dựng lược đồ chữ ký số tập thể
Lưu Hồng Dũng 49
Đảm bảo tính riêng tư và chống thông đồng trong khai thác luật kết hợp trên dữ liệu phân tán tán ngang
Trần Quốc Việt, Cao Tùng Anh, Lê Hoài Bắc 60
Xử lý câu hỏi chính phản trong dịch tự động Hoa-Việt
Đinh Điền, Trần Thanh Phước 71
Độ không nhập nhằng của ngôn ngữ và ứng dụng
Nguyễn Đình Hân, Đặng Quyết Thắng 82
Đề xuất thuật giải mã V-BLAST mới cho các hệ thống MIMO-OFDM
Đào Minh Hưng, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Thu Nga 90
Xây dựng hàm băm trên các cấp số nhân cyclic
Hồ Quang Bửu, Ngô Đức Thiện, Trần Đức Sự 98
Danh sách phản biện
- - 107