Vol 2, No 30 (2013)

Research, Development and Application on Information & Communication Technology

Kỳ 3 của Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông (Chuyên san), số 10 (30), tháng 12-2013

Table of Contents

Article (Vietnamese)

Thuật toán tìm kiếm TABU giải bài toán cây khung với chi phí định tuyến nhỏ nhất
Phan Tấn Quốc, Nguyễn Đức Nghĩa 5
Kết hợp mã hóa mạng lớp vật lý và lựa chọn nút chuyển tiếp cho kênh vô tuyến chuyển tiếp hai chiều
Vũ Đức Hiệp, Trần Xuân Nam 14
Lọc cộng tác với độ đo tương tự dựa trên đồ thị
Nguyễn Duy Phương, Từ Minh Phương 23
Hệ sinh ánh xạ đóng và bài toán biểu diễn phản cơ sở
Bùi Đức Minh 34
Một thuật toán mô phỏng tóc dạng khối dựa vào phân chia mô hình da đầu
Nguyễn Văn Huân, Phạm Việt Bình 40
Một số lược đồ thủy vân mới dựa trên phân tích QR
Trần Đăng Hiên, Đỗ Văn Tuấn, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Văn Ất 49
Giải thuật quản lý hàng đợi tích cực BLUE-VPT nâng cao chất lượng truyền video
Cao Diệp Thắng, Nguyễn Thúc Hải, Nguyễn Linh Giang 62
Danh sách phản biện
- -