Vol 2, No 32 (2014)

Research, Development and Application on Information & Communication Technology

Table of Contents

Article (Vietnamese)

Một phương pháp tiến hóa đa mục tiêu sinh hệ luật mờ Mamdani với từ ngôn ngữ ngữ nghĩa định tính cho bài toán hồi quy
Hoàng Văn Thông, Nguyễn Cát Hồ, Nguyễn Đức Dư 5
Một phương pháp mới khai thác các mẫu hữu ích cao thú vị
Lê Hoài Bắc, Huỳnh Xuân Cảnh, Võ Đình Bảy 14
Hệ thống trả lời tự động trong điều kiện tài nguyên hạn chế
Lê Hà Minh, Trần Minh Trường, Phạm Minh Nhựt, Vũ Hải Quân 22
Một lược đồ thủy vân mới dựa trên ý tưởng SVD
Cao Thị Luyên, Nguyễn Kim Sao, Trần Đăng Hiên, Phạm Văn Ất 32
Một sơ đồ nhúng tin thuận nghịch mới trên ảnh JPEG
Đỗ Văn Tuấn, Nguyễn Kim Sao, Nguyễn Thanh Toàn, Phạm Văn Ất 41
Một kỹ thuật phân chia vùng quan sát của các camera trong hệ thống giám sát tự động
Ngô Đức Vĩnh, Đỗ Năng Toàn 53
Độ phức tạp của các thuật toán chuẩn hóa phụ thuộc Boole dương
Trương Thị Thu Hà 61