Vol 2, No 38 (2017)

Research and Development on Information and Communication Technology

Table of Contents

Article (Vietnamese)

Hợp nhất lọc cộng tác và lọc nội dung bằng phương pháp học bán giám sát PDF
Đỗ Thị Liên, Nguyễn Duy Phương, Từ Minh Phương
Một số kết quả về thuật toán tính bao đóng và rút gọn bài toán tìm khóa của lược đồ quan hệ PDF
Vũ Quốc Tuấn, Hồ Thuần
Xây dựng độ đo thuần nhất và nâng cao độ tương phản của ảnh màu theo tiếp cận trực tiếp dựa trên đại số gia tử PDF
Nguyễn Văn Quyền, Ngô Hoàng Huy, Nguyễn Cát Hồ, Trần Thái Sơn
Phát hiện lọc bỏ nhanh các gói tin giả mạo trong tấn công mạng TCP SYN Flood PDF
Trần Mạnh Thắng, Nguyễn Khanh Văn
Tối ưu quá trình học cây quyết định cho bài toán phân lớp theo cách tiếp cận khoảng mờ lớn nhất PDF
Lê Văn Tường Lân, Nguyễn Mậu Hân, Nguyễn Công Hào
Một phương pháp thiết kế ngữ nghĩa dạng tập mờ của từ ngôn ngữ dựa trên đại số gia tử mở rộng và ứng dụng xây dựng FRBS giải bài toán hồi qui PDF
Nguyễn Đức Dư, Hoàng Văn Thông, Nguyễn Cát Hồ
Thiết kế tôpô mạng không dây hình lưới: Một phương pháp mới sử dụng bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên PDF
Lê Hữu Bình, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Đình Hoàng Phương
Tổng hợp tiếng Việt có cảm xúc PDF
Lê Xuân Thành, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, Đào Thị Lệ Thủy, Đinh Đồng Lưỡng