Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 12 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Technology AMethod for Automated User Interaction Testing of Web Applications Abstract   PDF
Le Khanh Trinh, Vo Dinh Hieu, Pham Ngoc Hung
 
Vol 3, No 6 (2009): Research, Development and Application on Information & Communication Technology An Algorithm Combining Synchronization and Channel Estimation for OFDM Systems Abstract   PDF
Pham Hong Lien, Nguyen Duy Lai
 
Vol 3, No 8 (2011): Research, Development and Application on Information & Communication Technology An Approach to Main Web Content and Keyword Extraction to Develop a Vietnamese Contextual Advertising Engine Abstract   PDF
Nguyen Quy Minh, Le Hoai Bac
 
Vol 3, No 6 (2009): Research, Development and Application on Information & Communication Technology An Efficient Method for Solving Broken Characters Problem in Recognition of Vietnamese Degraded Text Abstract   PDF
Nguyen Thi Thanh Tan, Ngo Quoc Tao, Luong Chi Mai
 
Vol 3, No 11 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology An Efficient Signal Acquisition Method for GPS Software-Defined Radio Receivers Abstract   PDF
Ta Hai Tung
 
Vol 3, No 5 (2009): Research, Development and Application on Information & Communication Technology An Efficient Statistical Synchronization Method For Parallel Simulation Abstract   PDF
Gábor Lencse
 
Vol 3, No 11 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology An energy-efficient MAC Protocol for Real-time Target Tracking System Using Wireless Sensor Network Abstract   PDF
Ngo Quynh Thu, Tran Quang Vinh
 
Vol 3, No 11 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology An Information Extraction Approach for Building Vocabulary and Domain Specific Ontology in Information Technology Abstract   PDF
Ta Cong Duy Chien, Phan Thi Tuoi
 
Vol 3, No 7 (2010): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Analysis of channel interpolation algorithms for mobile wimax standard Abstract   PDF
Nguyen Duc Quang, Luu Thanh Tra, Pham Hong Lien
 
Vol 1, No 39 (2018): Vietnamese articles Anomaly Detection Techniques on UAV Images for Search and Rescue Abstract   PDF
Nguyễn Văn Phương, Đào Khánh Hoài, Phạm Lâm Duy
 
Vol 1, No 39 (2018): Vietnamese articles Automatic Plant Organ Detection from Images using Convolutional Neural Networks Abstract   PDF
Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Lê Thị Lan, Vũ Hải, Hoàng Văn Sâm
 
Vol 3, No 12 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Technology AVisual Framework for Spatial Data Mining Abstract   PDF
Nguyen Vinh Nam, Le Hoai Bac
 
Vol 1, No 37 (2017): Research, Development and Application on Information & Communication Techlonogy A_WCETT: Giao thức cải thiện hiệu năng mạng di động tùy biến 5G dựa trên tác tử di động Abstract
Vũ Khánh Quý
 
Vol 3, No 7 (2010): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Blind Speech Separation in Convolutive Mixtures Using Negentropy Maximization Abstract   PDF
Vuong Hoang Nam, Nguyen Quoc Trung, Tran Hoai Linh
 
Vol 3, No 8 (2011): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Blind Speech Separation in the Frequency Domain Using Assignment Problem Approach Abstract   PDF
Vuong Hoang nam, Nguyen Quoc Trung, Tran Hoai Linh
 
Vol 1, No 39 (2018): Vietnamese articles Building a sentence-aligned Vietnamese–English bilingual corpus in tourism domain for machine translation Abstract   PDF
Nguyễn Tiến Hà, Nguyễn Thị Minh Huyền, Nguyễn Minh Hải
 
Vol 3, No 7 (2010): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Building CPI Forecasting Model by Combining the Smooth Transition Regression Model and Mining Association Rules Abstract   PDF
Do Van Thanh, Cu Thu Thuy, Pham Thi Thu Trang
 
Vol 1, No 29 (2013): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Cải tiến cho điều khiển tốc độ tầng giao vận trong mạng không dây đa bước Abstract
Trần Trúc Mai, Dương Lê Minh
 
Vol 3, No 5 (2009): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Call-level Analysis of Hybrid WDM-OCDMA Passive Optical Networks with Finite Traffic Sources Abstract   PDF
Vardakas J.S., Vassilakis V.G., Logothetis M.D.
 
Vol 1, No 35 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Cảm xúc trong tiếng nói và phân tích thống kê ngữ liệu cảm xúc tiếng Việt Abstract
Lê Xuân Thành, Đào Thị Thủy, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang
 
Vol 3, No 6 (2009): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Challenges in the Development of Mobile P2P Applications and Services Abstract   PDF
Nguyen Chan Hung, Tobias Hoßfeld, Giang Ngo Hoang, Vu Thanh Vinh, Nguyen Manh Thang
 
Vol 3, No 14 (2017): Research and Development on Information and Communication Technology Channel Capacity of High Altitude Platform Systems: A case study Abstract   PDF
Nguyen Thu Hien, Vu Van San, Nguyen Viet Hung
 
Vol 1, No 37 (2017): Research, Development and Application on Information & Communication Techlonogy Chọn lựa nút chuyển tiếp nâng cao hiệu năng mạng vô tuyến nhận thức dạng nền với sự xuất hiện của nút nghe lén và khiếm khuyết phần cứng Abstract
Võ Nguyễn Quốc Bảo, Phạm Thị Đan Ngọc, Trần Trung Duy, Hồ Văn Khương
 
Vol 1, No 29 (2013): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Chọn miền tham số cho đường cong Elliptic sử dụng làm mã bảo mật cho hệ thống DNS Abstract
Trần Minh Tân, Nguyễn Văn Tam
 
Vol 1, No 29 (2013): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Chuyển đổi cây cú pháp cụm danh từ tiếng Anh theo tiếng Việt Abstract
Nguyễn Chí Hiếu
 
26 - 50 of 208 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>