Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 8 (2011): Research, Development and Application on Information & Communication Technology CoMoSy: a Flexible System-on-Chip Platform for Embedded Applications Abstract   PDF
Tran Van Huan, Tran Xuan Tu
 
Vol 2, No 15 (2018): English articles Compact Wide-Band and Low Mutual Coupling MIMO Metamaterial Antenna using CPW Feeding for LTE/Wimax Applications Abstract   PDF
Duong Thi Thanh Tu, Nguyen Tuan Ngoc, Vu Van Yem
 
Vol 3, No 11 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Comparison of ARIMA and ARIMA/GARCH Models in EVN Traffic Prediction Abstract   PDF
Tran Quang Thanh, Trinh Quang Khai
 
Vol 2, No 15 (2018): English articles Comparison of Resampling Methods on Different Remote Sensing Images for Vietnam’s Urban Classification Abstract   PDF
Pham Tuan Dung, Man Duc Chuc, Nguyen Thi Nhat Thanh, Bui Quang Hung, Doan Minh Chung
 
Vol 3, No 4 (2008): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Controlling Lease Time in Dynamic Host Configuration Protocol Servers Abstract   PDF
Do Van Tien
 
Vol 1, No 27 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Danh sách phản biện Abstract
- -
 
Vol 1, No 29 (2013): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Danh sách phản biện Abstract
- -
 
Vol 2, No 30 (2013): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Danh sách phản biện Abstract
- -
 
Vol 1, No 31 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Danh sách phản biện Abstract
- -
 
Vol 2, No 28 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Danh sách phản biện chuyên san số 28 Abstract
- -
 
Vol 2, No 34 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Technology DANH SÁCH PHẢN BIỆN CHUYÊN SAN SỐ 14 (34) Abstract
- -
 
Vol 3, No 12 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Design Sleep Mode and Wakeup Method for OpenFlow Switches Abstract   PDF
Tran Hoang Vu, Vu Cong Luc
 
Vol 3, No 6 (2009): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Designing Multiband and Broadband Antenna for 3G Mobile Handsets Abstract   PDF   PDF
Tran Minh Tuan, Luu Van Hoan
 
Vol 3, No 13 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Designing of an Indoor Visible Light Communication Transceiver for Data Transmission using White LED Abstract   PDF
Ha Duyen Trung, Do Trong Tuan
 
Vol 2019, No 1: English articles Diagonal Space Time Block Coded Spatial Modulation Abstract   PDF
Nguyen Tien Dong, Tran Xuan Nam, Le Minh Tuan
 
Vol 2, No 34 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Dự báo tỉ giá ngoại tệ với mô hình học cộng đồng kết hợp giải thuật tiến hóa đa mục tiêu Abstract
Đinh Thị Thu Hương, Đỗ Thị Diệu My, Vũ Văn Trường, Bùi Thu Lâm
 
Vol 1, No 27 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Dự đoán giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng phương pháp lai GA-SVR Abstract
Trần Trung Kiên, Bành Trí Thành, Nguyễn Hoàng Tú Anh
 
Vol 1, No 31 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Dự đoán hiệu năng của Web Services sử dụng mô hình mạng hàng đợi và phân tích hồi quy Gaussian Abstract
Huỳnh Quyết Thắng, Phùng Đinh Vũ
 
Vol 1, No 31 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology EACTP: Giao thức cây thu thập dữ liệu với thông lượng cao và đảm bảo sự cân bằng năng lượng Abstract
Vũ Chiến Thắng, Lê Nhật Thăng, Nguyễn Chấn Hùng
 
Vol 3, No 14 (2017): Research and Development on Information and Communication Technology Editorial Abstract   PDF
Vu Chi Kien, Do Ngoc Minh, Nguyen Hoang Ha, Nguyen Linh Trung
 
Vol 3, No 9 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Enhancing Privacy for Fequent Intemset Mining in Vertically Distributed Data Abstract   PDF
Luong The Dung, Ho Tu Bao, Tran Dang Hung
 
Vol 3, No 14 (2017): Research and Development on Information and Communication Technology Exact Ergodic Capacity Analysis for Cognitive Underlay Amplify-and-Forward Relay Networks over Rayleigh Fading Channels Abstract   PDF
Vo Nguyen Quoc Bao, Vu Van San
 
Vol 3, No 14 (2017): Research and Development on Information and Communication Technology Femtocell Selection Scheme for Reducing Unnecessary Handover and Enhancing Downlink QoS in Cognitive Femtocell Networks Abstract   PDF
Hoang Nhu Dong, Hoang Nam Nguyen, Hoang Trong Minh, Takahiko Saba
 
Vol 3, No 10 (2013): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Flexible Design of EGB Structure for Antenna Appliations Abstract   PDF
Huynh Nguyen Bao Phuong
 
Vol 2, No 36 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Fuzzy Distance Based Attribute Reduction in Decision Tables Abstract   PDF
Cao Chinh Nghia, Vu Duc Thi, Nguyen Long Giang, Tan Hanh
 
51 - 75 of 208 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>