Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 37 (2017): Research, Development and Application on Information & Communication Techlonogy Giải pháp hiệu quả đảm bảo nhất quán dữ liệu chia sẻ phân tán trên nền tảng P2P có cấu trúc Abstract
NGUYỄN HỒNG MINH, NGUYỄN XUÂN HUY
 
Vol 2, No 28 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Giải pháp sử dụng bộ lọc thích nghi Kalman cho hệ thống ước lượng kênh truyền WiMAX di động Abstract
Nguyễn Đức Quang, Lưu Thanh Trà
 
Vol 1, No 35 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Giải pháp thống kê phương tiện giao thông sử dụng camera Abstract
Trần Nguyên Ngọc, Hoàng Anh Tuấn, Từ Minh Phương
 
Vol 1, No 35 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Giải pháp tối ưu truyền thông multicast với mã mạng Abstract
Đặng Hùng Vĩ, Lê Văn Sơn
 
Vol 2, No 30 (2013): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Giải thuật quản lý hàng đợi tích cực BLUE-VPT nâng cao chất lượng truyền video Abstract
Cao Diệp Thắng, Nguyễn Thúc Hải, Nguyễn Linh Giang
 
Vol 2, No 36 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Gom cụm kết quả tìm kiếm video với hướng tiếp cận kết hợp đa đặc trưng Abstract
Nguyễn Quang Phúc
 
Vol 2, No 30 (2013): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Hệ sinh ánh xạ đóng và bài toán biểu diễn phản cơ sở Abstract
Bùi Đức Minh
 
Vol 2, No 32 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Hệ thống trả lời tự động trong điều kiện tài nguyên hạn chế Abstract
Lê Hà Minh, Trần Minh Trường, Phạm Minh Nhựt, Vũ Hải Quân
 
Vol 2, No 38 (2017): Research and Development on Information and Communication Technology Hợp nhất lọc cộng tác và lọc nội dung bằng phương pháp học bán giám sát Abstract   PDF
Đỗ Thị Liên, Nguyễn Duy Phương, Từ Minh Phương
 
Vol 3, No 11 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Implementing the Secure Protocol for Exchanging the Symmetric Key of FPGA-based Embedded Systems Abstract   PDF
Tran Thanh, Tran Hoang Vu, Nguyen Van Cuong, Pham Ngoc Nam
 
Vol 3, No 11 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Improving the Simulated Annealing Algorithm for the Index Assignment Method to Enhance the Robustness of Communication Systems Abstract   PDF
Tran Ngoc Tuan, Nguyen Quoc Trung
 
Vol 3, No 13 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Incremental algorithms based on metric for finding reduct in dynamic decision tables Abstract
Nguyen Thi Lan Huong, Nguyen Long Giang
 
Vol 3, No 12 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Index Assignment Optimization for Digital Communication Systems Using M-ary Modulation Schemes Abstract   PDF
Tran Ngoc Tuan, Nguyen Quoc Trung
 
Vol 3, No 13 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Indoor Fire Detection using Wireless Sensor Networks Abstract   PDF
Le Dinh Thanh, Nguyen Dai Tho
 
Vol 3, No 5 (2009): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Internet Service Providers’ Pricing Strategies for Loyal Customers Abstract   PDF
Trinh Anh Tuan
 
Vol 3, No 13 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Joint Source-Channel Coding and Digital Modulation Technique with Index Assignment Optimization Abstract
Tran Ngoc Tuan, Nguyen Quoc Trung
 
Vol 2, No 30 (2013): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Kết hợp mã hóa mạng lớp vật lý và lựa chọn nút chuyển tiếp cho kênh vô tuyến chuyển tiếp hai chiều Abstract
Vũ Đức Hiệp, Trần Xuân Nam
 
Vol 1, No 27 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Kết hợp tách tín hiệu và lựa chọn anten cho hệ thống STBC-OFDM đa người dùng Abstract
Lê Quang Đức, Bùi Thanh Tâm, Trần Xuân Nam
 
Vol 1, No 35 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Khai thác k mẫu tuần tự tối đại sử dụng cây dữ liệu chiếu tiền tố Abstract
Lê Hoài Bắc, Nguyễn Thị Quyên
 
Vol 1, No 33 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Tecnology Khai thác xu hướng sở thích và quan hệ lòng tin để phát triển phương pháp khuyến nghị bài báo khoa học Abstract
Hoàng Kiếm, Huỳnh Ngọc Tín
 
Vol 2, No 28 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Khảo sát hệ thống tự động ổn định trên khoang tên lửa điều khiển bằng phương pháp gas-động mômen Abstract
Cao Hữu Tình, Nguyễn Công Định
 
Vol 1, No 33 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Tecnology Kiểm soát đầu vào để lập lịch cho các yêu cầu người dùng trên tính toán đám mây dựa vào ràng buộc QoS Abstract
Nguyễn Hoàng Hà, Lê Văn Sơn, Nguyễn Mậu Hân
 
Vol 3, No 4 (2008): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Land Vehicle Navigation System Enhanced by Vibration Analysis Abstract   PDF
Tran Duc Tan, Luu Manh Ha, Nguyen Phu Thuy, Huynh Huu Tue
 
Vol 3, No 6 (2009): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Lip Detection in Video using AdaBoost and Kalman Filtering Abstract   PDF
Le Hoai Bac, To Hoai Viet, Nguyen Ngoc Thao
 
Vol 2, No 30 (2013): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Lọc cộng tác với độ đo tương tự dựa trên đồ thị Abstract
Nguyễn Duy Phương, Từ Minh Phương
 
76 - 100 of 208 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>