Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 11 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Locating Product Information from the Web using Simhash Fingerprints Abstract   PDF
Pham Nguyen Tuan Anh, Nguyen Khanh Van
 
Vol 1, No 29 (2013): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Mô hình phân tích xác suất tắc nghẽn tại nút lõi OBS dựa trên lý thuyết tràn Abstract
Đặng Thanh Chương, Vũ Duy Lợi, Võ Viết Minh Nhật
 
Vol 2, No 36 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Mô hình phân tích kết hợp chuyển đổi bước sóng và FDL tại nút lõi mạng OBS với lưu lượng tổng quát GI Abstract
Đặng Thanh Chương
 
Vol 1, No 27 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Một giải pháp suy diễn câu trả lời trong hệ thống hỏi đáp thông tin Abstract
Phan Thị Tươi, Nguyễn Chánh Thành
 
Vol 2, No 36 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Một kỹ thuật biến đổi giọng người nói hiệu quả sử dụng kỹ thuật phân rã tiếng nói theo thời gian Abstract
Phùng Trung Nghĩa
 
Vol 2, No 32 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Một kỹ thuật phân chia vùng quan sát của các camera trong hệ thống giám sát tự động Abstract
Ngô Đức Vĩnh, Đỗ Năng Toàn
 
Vol 1, No 37 (2017): Research, Development and Application on Information & Communication Techlonogy Một lược đồ mới phát hiện ảnh giả mạo dựa trên luật Benford Abstract
Nguyễn Hiếu Cường
 
Vol 2, No 32 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Một lược đồ thủy vân mới dựa trên ý tưởng SVD Abstract
Cao Thị Luyên, Nguyễn Kim Sao, Trần Đăng Hiên, Phạm Văn Ất
 
Vol 1, No 33 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Tecnology Một mô hình hiệu quả khai phá tập mục lợi ích cao Abstract
Đậu Hải Phong, Nguyễn Mạnh Hùng
 
Vol 2019, No 1: Vietnamese articles Một phương pháp gia tăng để tính Acc và Cov của các luật quyết định trên khối dữ liệu có tập đối tượng thay đổi Abstract
Đỗ Thị Lan Anh, Trịnh Đình Thắng
 
Vol 2, No 28 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Một phương pháp lọc cộng tác dựa trên mô hình đồ thị hai phía Abstract
Mai Thị Như, Nguyễn Duy Phương
 
Vol 1, No 35 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Một phương pháp mới chuẩn hoá dữ liệu và hiệu chỉnh trọng số cho tổ hợp đặc trưng trong tra cứu ảnh theo nội dung Abstract
Vũ Văn Hiệu, Ngô Huy Hoàng, Ngô Quốc Tạo, Nguyễn Hữu Quỳnh
 
Vol 2, No 32 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Một phương pháp mới khai thác các mẫu hữu ích cao thú vị Abstract
Lê Hoài Bắc, Huỳnh Xuân Cảnh, Võ Đình Bảy
 
Vol 1, No 37 (2017): Research, Development and Application on Information & Communication Techlonogy Một phương pháp mới nâng cao độ tương phản ảnh màu theo hướng tiếp cận trực tiếp Abstract
Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Tân Ân, Trần Thái Sơn, Ngô Hoàng Huy, Đặng Duy An
 
Vol 2, No 36 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Một phương pháp phân hạng gen gây bệnh mới dựa trên tổng xác suất liên kết trong mạng tương tác protein Abstract
Đặng Vũ Tùng, Nguyễn Đại Phong, Lê Đức Hậu, Từ Minh Phương
 
Vol 2, No 34 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Một phương pháp tăng cường độ tương phản ảnh viễn thám dựa trên tiếp cận cục bộ Abstract
Nguyễn Tu Trung, Vũ Văn Thỏa, Đặng Văn Đức
 
Vol 2, No 38 (2017): Research and Development on Information and Communication Technology Một phương pháp thiết kế ngữ nghĩa dạng tập mờ của từ ngôn ngữ dựa trên đại số gia tử mở rộng và ứng dụng xây dựng FRBS giải bài toán hồi qui Abstract   PDF
Nguyễn Đức Dư, Hoàng Văn Thông, Nguyễn Cát Hồ
 
Vol 2, No 32 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Một phương pháp tiến hóa đa mục tiêu sinh hệ luật mờ Mamdani với từ ngôn ngữ ngữ nghĩa định tính cho bài toán hồi quy Abstract
Hoàng Văn Thông, Nguyễn Cát Hồ, Nguyễn Đức Dư
 
Vol 2, No 34 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Một phương pháp xử lý giá trị ngoại lai trong tập mẫu huấn luyện cây quyết định sử dụng đại số gia tử Abstract
Lê Văn Tường Lân, Nguyễn Mậu Hân, Nguyễn Công Hào
 
Vol 2, No 36 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Một số cải tiến kĩ thuật phân cụm cho ảnh viễn thám Abstract
Nguyễn Trung, Đặng Văn Đức, Vũ Văn Thoả
 
Vol 1, No 29 (2013): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Một số cải tiến thuật toán Index-BitTableFI cho khai thác tập tin phổ biến Abstract
Lê Hoài Bắc, Nguyễn Thị Bảo Chi, Võ Đình Bảy
 
Vol 2, No 34 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Một số giải pháp nâng cao dung lượng hệ thống vô tuyến nhận thức đa người dùng Abstract
Lê Văn Tuấn, Nguyễn Tiến Hòa, Nguyễn Thành Hiếu, Nguyễn Viết Kính
 
Vol 2, No 38 (2017): Research and Development on Information and Communication Technology Một số kết quả về thuật toán tính bao đóng và rút gọn bài toán tìm khóa của lược đồ quan hệ Abstract   PDF
Vũ Quốc Tuấn, Hồ Thuần
 
Vol 2, No 30 (2013): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Một số lược đồ thủy vân mới dựa trên phân tích QR Abstract
Trần Đăng Hiên, Đỗ Văn Tuấn, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Văn Ất
 
Vol 2, No 32 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Một sơ đồ nhúng tin thuận nghịch mới trên ảnh JPEG Abstract
Đỗ Văn Tuấn, Nguyễn Kim Sao, Nguyễn Thanh Toàn, Phạm Văn Ất
 
101 - 125 of 208 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>