Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 31 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Một thuật toán cải tiến sử dụng tác tử di động nâng cao hiệu quả giao thức định tuyến AODV Abstract
Cung Trọng Cường, Nguyễn Thúc Hải, Võ Thanh Tú
 
Vol 2, No 28 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Một thuật toán giấu tin trong ảnh có bảng màu Abstract
Phạm Văn Ất, Đỗ Văn Tuấn
 
Vol 2, No 34 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Một thuật toán phát hiện bất thường dựa vào quỹ đạo trong giám sát video Abstract   PDF
Ngô Đức Vĩnh, Đỗ Năng Toàn
 
Vol 1, No 29 (2013): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Một thuật toán thủy vân bền vững khóa công khai cho ảnh màu dựa trên sự hoán vị ngẫu nhiên trong các tập con Abstract
Đỗ Văn Tuấn, Trần Đăng Hiên, Cao Thị Luyên, Phạm Văn Ất
 
Vol 1, No 33 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Tecnology Một mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ mờ Abstract
Nguyễn Hòa
 
Vol 2, No 30 (2013): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Một thuật toán mô phỏng tóc dạng khối dựa vào phân chia mô hình da đầu Abstract
Nguyễn Văn Huân, Phạm Việt Bình
 
Vol 3, No 5 (2009): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Multipath Video Streaming Using GRA Network Ordering Algorithm without Rank Inconsistency Abstract   PDF
Árpád Huszák, Sándor Imre
 
Vol 2, No 28 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Nâng cao hiệu quả bảo mật cho hệt hống tên miền Abstract
Trần Minh Tân, Nguyễn Văn Tam
 
Vol 1, No 27 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Nghiên cứu xây dựng lược đồ chữ ký số tập thể Abstract
Lưu Hồng Dũng
 
Vol 2, No 34 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Nhận dạng hoạt động của người bằng điện thoại thông minh Abstract
Nguyễn Thắng Ngọc, Phạm Văn Cường
 
Vol 3, No 5 (2009): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Novel Applications of the Peer-to-peer Communication Methodology Abstract   PDF
L. L. Tóth, Z. Czirkos Z. Czirkos, G. Hosszú, F. Kovács
 
Vol 3, No 13 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology On Establishing QoS for Composite Services Abstract   PDF
Nguyen Van Son, vo Dinh Hieu
 
Vol 3, No 9 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Optimization of Transmit Powers fof Cooperative Communication Systerms Over Tayleigh Fading Channels Abstract   PDF
LE Quoc Cuong
 
Vol 3, No 14 (2017): Research and Development on Information and Communication Technology Parallel Mining for High Utility Itemsets Mining by Efficient Data Structure Abstract   PDF
Nguyen Manh Hung, Dau Hai Phong
 
Vol 3, No 5 (2009): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Parallel Network Simulation With OMNeT++ Abstract   PDF
András Varga, Ahmet Y. Şekercioğlu Şekercioğlu
 
Vol 2019, No 1: English articles Performance Analysis of Repeated Index Modulation with Coordinate Interleaving over Nakagami-m Fading Channel Abstract   PDF
Le Thi Thanh Huyen, Tran Xuan Nam
 
Vol 1, No 39 (2018): Vietnamese articles Performance Evaluation of In-Band Full-Duplex Two-Way Relay Networks with Hardware Impairments Abstract   PDF
Nguyễn Bá Cao, Trần Xuân Nam
 
Vol 3, No 9 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Performance Improvement of Fast Handovers for Mobile Ipv6 Abstract   PDF
Dao Van Thanh, Nguyen Van Tam, Vu Duy Loi
 
Vol 1, No 33 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Tecnology Phân hạng gen gây bệnh sử dụng học tăng cường kết hợp với xác suất tiền nghiệm Abstract
Đặng Vũ Tùng, Dương Anh Trà, Lê Đức Hậu, Từ Minh Phương
 
Vol 1, No 27 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Phân tích mô hình nút SPIL với khả năng chuyển đổi bước sóng giới hạn trên mạng chuyển mạch chùm quang Abstract
Đặng Thanh Chương, Nguyễn Thị Thu Hoài
 
Vol 2, No 34 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Phát hiện ảnh giả mạo có các vùng được lấy mẫu tăng dựa trên phép biến đổi hiệu và lọc thông cao DWT Abstract
Trần Đăng Hiên, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Văn Ất
 
Vol 1, No 31 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Phát hiện và khoanh vùng giả mạo trong các cơ sở dữ liệu quan hệ bằng thủy vân Abstract
Lưu Bích Hương, Bùi Thế Hồng, Nguyễn Đức Giang
 
Vol 2, No 28 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Phát triển thuật toán mật mã khóa công khai dựa trên hệ mật Elgamal Abstract
Lưu Hồng Dũng
 
Vol 1, No 27 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Phương pháp chặn mốt bậc cao trong sợi quang có cấu trúc micro sử dụng trong công nghệ FTTH Abstract
Vũ Ngọc Hải, Vũ Doãn Miên, Trần Quốc Tiến, Hwang In-Kag
 
Vol 2, No 34 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định không đầy đủ sử dụng khoảng cách phân hoạch Abstract
Vũ Văn Định, Vũ Đức Thi, Nguyễn Long Giang, Ngô Quốc Tạo
 
126 - 150 of 208 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>