Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 31 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Phương pháp sinh các ca kiểm thử tự động từ các mô hình thiết kế UML và ngôn ngữ ràng buộc đối tượng OCL Abstract
Vũ Thị Đào, Tô Văn Khánh, Nguyễn Việt Hà
 
Vol 1, No 37 (2017): Research, Development and Application on Information & Communication Techlonogy Phương pháp song song khai phá tập lợi ích cao dựa trên chỉ số hình chiếu Abstract
Đậu Hải Phong
 
Vol 3, No 6 (2009): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Proposal of A Dynamic Channel Allocation Method for MIMO-OFDMA System Abstract   PDF
Nguyen Quoc Khuong, Nguyen Van Duc, Nguyen Quoc Trung, Dao Minh Hung
 
Vol 3, No 11 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Providing Different Quality of Service Levels by Routing Protocol for Virtualized Wireless Sensor Networks Abstract   PDF
Ngo Quynh Thu
 
Vol 3, No 11 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Reducing Power Consumption of Openflow Switch on the NetFPGA Platform Abstract   PDF
Tran Hoang Vu, Vu Quang Trong, Nguyen Huu Thanh, Pham Ngoc Nam
 
Vol 3, No 40 (2018): Vietnamese articles Reversible Data Embedding without Location Map using Prediction Context Properties Abstract   PDF
Nguyễn Kim Sao, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Ất
 
Vol 3, No 12 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Robust Direction of Arrival Estimation Using Uniform Circular Antenna Array based on Total Forward - Backward Matrix Pencil Method Abstract   PDF
Han Trong Thanh, Do Trong Tuan, Nguyen Trong Duc, Vu Van Yem
 
Vol 3, No 9 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology SDP Formulation for Design of 2-D Rectangular-Shaped Filters Abstract   PDF
Le Nhat Thang, Ta Quang Hung
 
Vol 3, No 40 (2018): Vietnamese articles Secret Capacity of Massive MIMO Systems with a Passive Eavesdropper Abstract   PDF
Vũ Lê Quỳnh Giang, Trương Trung Kiên
 
Vol 3, No 6 (2009): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Simple Channel Estimation Techniques Based on Pilot-Assistance for STBC-Based MIMO-OFDM Systems Abstract   PDF
Tran Duc Tan, Ta Duc Tuyen, Trinh Anh Vu, Huynh Huu Tue
 
Vol 2, No 15 (2018): English articles Some Methods for Posterior Inference in Topic Models Abstract   PDF
Xuan Bui, Tu Vu, Khoat Than
 
Vol 2, No 15 (2018): English articles Space-Time Block Coded Spatial Modulation Based on Golden Code Abstract   PDF
Tien Dong Nguyen, Xuan Nam Tran, Vu Duc Ngo, Minh Tuan Le
 
Vol 2019, No 1: English articles SSG - A solution to prevent saturation attack on the data plane and control plane in SDN/Openflow network Abstract
Dang Van Tuyen, Truong Thu Huong
 
Vol 3, No 10 (2013): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Survivable Physical topology design for Alloptical Metro core networks Abstract   PDF
Nguyen V. Hanh, Truong Dieu Linh
 
Vol 3, No 14 (2017): Research and Development on Information and Communication Technology Table of Contents Abstract   PDF
Nguyễn Linh Trung
 
Vol 3, No 10 (2013): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Taxonomy of resource allocation algorithms for inner IaaS cloud data centres Abstract   PDF
Dang Minh Quan
 
Vol 3, No 11 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology The Comparisons and Analysis of Octagonal and Hexagonal Photonic Crystal Fiber for Flatness Dispersion Application Abstract   PDF
Nguyen Hoang Hai
 
Vol 3, No 7 (2010): Research, Development and Application on Information & Communication Technology The Population Dynamics of File-Sharing Peer-to-Peer Networks Abstract   PDF
Dang Dinh Trang, Roland Pereczes, Sándor Molnár
 
Vol 2, No 38 (2017): Research and Development on Information and Communication Technology Thiết kế tôpô mạng không dây hình lưới: Một phương pháp mới sử dụng bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên Abstract   PDF
Lê Hữu Bình, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Đình Hoàng Phương
 
Vol 1, No 35 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Thỏa hiệp phẩm chất BER-độ phức tạp trong các hệ thống chuyển tiếp vô tuyến MIMO-SDM-AF sử dụng tách tín hiệu kết hợp rút gọn dàn Abstract
Trần Văn Cảnh, Trần Xuân Nam
 
Vol 2, No 34 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Thuật toán khai phá mẫu dãy thường xuyên trọng số chuẩn hóa với khoảng cách thời gian Abstract
Trần Huy Dương, Vũ Đức Thi
 
Vol 2, No 34 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Thuật toán lập lịch luồng công việc trong môi trường đám mây điện toán dựa trên chiến lược tối ưu bày đàn Abstract
Phan Thanh Toàn, Nguyễn Thế Lộc
 
Vol 1, No 37 (2017): Research, Development and Application on Information & Communication Techlonogy Thuật toán MODE giải bài toán lập lịch luồng công việc Abstract
Phan Thanh Toàn Phan Thanh Toàn
 
Vol 2, No 36 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Thuật toán PSO cải tiến trong cung cấp tài nguyên cho dịch vụ ảo hóa dựa trên nền tảng máy chủ chia sẻ không đồng nhất Abstract
Phạm Nguyễn Minh Nhựt, Lê Văn Sơn, Hoàng Bảo Hùng
 
Vol 1, No 31 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Thuật toán song song phân luồng tuyến tính tối ưu trên mạng giao thông mở rộng Abstract
Nguyễn Đình Lâu, Trần Quốc Chiến, Lê Mạnh Thạnh
 
151 - 175 of 208 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>