Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 29 (2013): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Tối ưu không gian trạng thái của thuật toán AhoCorasick sử dụng kỹ thuật nén dòng và bảng chỉ số Abstract
Lê Đắc Nhường, Lê Đăng Nguyên, Lê Trọng Vĩnh
 
Vol 2, No 38 (2017): Research and Development on Information and Communication Technology Tối ưu quá trình học cây quyết định cho bài toán phân lớp theo cách tiếp cận khoảng mờ lớn nhất Abstract   PDF
Lê Văn Tường Lân, Nguyễn Mậu Hân, Nguyễn Công Hào
 
Vol 1, No 35 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Tối ưu thông lượng mạng chuyển tiếp AF hai chiều với phần cứng không lý tưởng cho truyền năng lượng vô tuyến Abstract
Đỗ Đình Thuấn
 
Vol 2, No 38 (2017): Research and Development on Information and Communication Technology Tổng hợp tiếng Việt có cảm xúc Abstract   PDF
Lê Xuân Thành, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, Đào Thị Lệ Thủy, Đinh Đồng Lưỡng
 
Vol 3, No 13 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Toward a Comprehensive Platform for IoT Applications in Vietnam Using Machine to Machine Communication Abstract
Nguye Tai Hung
 
Vol 3, No 11 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Toward A Full Implementation of Location Enabled Service Framework in IMS Infrastructure Abstract   PDF
Nguyen Tai Hung
 
Vol 2, No 36 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Tra cứu ảnh theo nội dung sử dụng tập Pareto và mô hình học thống kê CART Abstract
Vũ Văn Hiệu, Nguyễn Trường Thắng, Nguyễn Hữu Quỳnh, Ngô Quốc Tạo
 
Vol 2, No 34 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Truyền đa kênh cho định tuyến phân cụm trong mạng cảm biến không dây Abstract
Ngô Quỳnh Thu
 
Vol 3, No 11 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Two-layer MIMO Network Coding based Scheme for Cooperative Communications Abstract   PDF
Nguyen Viet Hung, Nguyen Viet Dam, Nguyen Sy Quy
 
Vol 1, No 29 (2013): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Ứng dụng nền tảng nhúng Beagleboard C4 trong điều khiển thiết bị bằng tiếng nói tiếng Việt Abstract
Đào Trung Kiên, Phạm Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Lan Hương
 
Vol 2, No 28 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Ứng dụng văn phạm liên kết trong dịch máy Việt – Anh Abstract
Nguyễn Thị Thu Hương, Lê Ngọc Minh
 
Vol 3, No 11 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Using Mobile Elements as Dynamic Bridges in Sparse Wireless Sensor Networks Abstract   PDF
Hoang Dang Hai, Thorsten Strufe, Pham Thieu Nga, Hoang Hong Ngoc, Nguyen Anh Son, Immanuel Schweizer
 
Vol 1, No 31 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Về một điều kiện đủ cho đồ thị ngẫu nhiên đường kính nhỏ, giúp phân tích mạng thế giới nhỏ Abstract
Nguyễn Khanh Văn
 
Vol 2, No 36 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Về phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định với miền trị thuộc tính nhận giá trị số theo tiếp cận tập thô mờ Abstract
Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Long Giang, Nguyễn Như Sơn
 
Vol 1, No 39 (2018): Vietnamese articles Vietnam Stock Index Trend Prediction using Gaussian Process Regression and Autoregressive Moving Average Model Abstract   PDF
Huỳnh Quyết Thắng, Phùng Đình Vũ, Tống Văn Vinh
 
Vol 3, No 8 (2011): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Vision-based Hand Gesture Gesture Recognition: a Survey Abstract   PDF
Tran Thi Thanh Hai
 
Vol 3, No 7 (2010): Research, Development and Application on Information & Communication Technology VOS: the Corpus-Based etnamese Text-to-Speech System Abstract   PDF
Vo Quang Dieu Ha, Nguyen Manh Tuan, Cao Xuan Nam, Pham Minh Nhut, Vu Hai Quan
 
Vol 1, No 35 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Xác định thứ tự thời gian giữa hai câu tiếng Việt chỉ quá trình để tóm lược Abstract
Trần Trung, Nguyễn Tuấn Đăng
 
Vol 1, No 37 (2017): Research, Development and Application on Information & Communication Techlonogy Xác định đặc điểm tác giả bài viết diễn đàn tiếng Việt dựa trên âm tiết và vần Abstract
Duong Tran Duc, Pham Bao Son, Tan Hanh
 
Vol 1, No 27 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Xây dựng hàm băm trên các cấp số nhân cyclic Abstract
Hồ Quang Bửu, Ngô Đức Thiện, Trần Đức Sự
 
Vol 1, No 33 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Tecnology Xây dựng tô-pô mạng liên kết 3 chiều dựa trên kiến trúc DSN nhằm thích ứng cài đặt thực tế Abstract
Nguyễn Khanh Văn
 
Vol 2, No 38 (2017): Research and Development on Information and Communication Technology Xây dựng độ đo thuần nhất và nâng cao độ tương phản của ảnh màu theo tiếp cận trực tiếp dựa trên đại số gia tử Abstract   PDF
Nguyễn Văn Quyền, Ngô Hoàng Huy, Nguyễn Cát Hồ, Trần Thái Sơn
 
Vol 1, No 27 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Xử lý câu hỏi chính phản trong dịch tự động Hoa-Việt Abstract
Đinh Điền, Trần Thanh Phước
 
Vol 1, No 27 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Đảm bảo tính riêng tư và chống thông đồng trong khai thác luật kết hợp trên dữ liệu phân tán tán ngang Abstract
Trần Quốc Việt, Cao Tùng Anh, Lê Hoài Bắc
 
Vol 1, No 33 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Tecnology Đánh giá hiệu năng của hệ thống Vô tuyến nhận thức dạng nền với điều chế thích nghi Abstract
Nguyễn Văn Chính, Võ Nguyễn Quốc Bảo
 
176 - 200 of 205 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>