Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 40 (2018): Vietnamese articles (Early Access) Đề xuất cấu trúc cây phát hiện xung đột trong tập luật của tường lửa Abstract
Vũ Duy Nhất, Nguyễn Mạnh Hùng
 
Vol 2, No 34 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Đề xuất một số lược đồ nhúng tin và thủy vân dễ vỡ khóa công khai trên ảnh JPEG Abstract
Tiêu Thị Ngọc Dung, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Ất
 
Vol 1, No 27 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Đề xuất thuật giải mã V-BLAST mới cho các hệ thống MIMO-OFDM Abstract
Đào Minh Hưng, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Thu Nga
 
Vol 1, No 27 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Độ không nhập nhằng của ngôn ngữ và ứng dụng Abstract
Nguyễn Đình Hân, Đặng Quyết Thắng
 
Vol 2, No 32 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Độ phức tạp của các thuật toán chuẩn hóa phụ thuộc Boole dương Abstract
Trương Thị Thu Hà
 
201 - 205 of 205 Items << < 4 5 6 7 8 9