Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 38 (2017): Research and Development on Information and Communication Technology Xây dựng độ đo thuần nhất và nâng cao độ tương phản của ảnh màu theo tiếp cận trực tiếp dựa trên đại số gia tử Abstract   PDF
Nguyễn Văn Quyền, Ngô Hoàng Huy, Nguyễn Cát Hồ, Trần Thái Sơn
 
Vol 1, No 27 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Xử lý câu hỏi chính phản trong dịch tự động Hoa-Việt Abstract
Đinh Điền, Trần Thanh Phước
 
Vol 1, No 27 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Đảm bảo tính riêng tư và chống thông đồng trong khai thác luật kết hợp trên dữ liệu phân tán tán ngang Abstract
Trần Quốc Việt, Cao Tùng Anh, Lê Hoài Bắc
 
Vol 1, No 33 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Tecnology Đánh giá hiệu năng của hệ thống Vô tuyến nhận thức dạng nền với điều chế thích nghi Abstract
Nguyễn Văn Chính, Võ Nguyễn Quốc Bảo
 
Vol 2, No 34 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Đề xuất một số lược đồ nhúng tin và thủy vân dễ vỡ khóa công khai trên ảnh JPEG Abstract
Tiêu Thị Ngọc Dung, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Ất
 
Vol 1, No 27 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Đề xuất thuật giải mã V-BLAST mới cho các hệ thống MIMO-OFDM Abstract
Đào Minh Hưng, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Thu Nga
 
Vol 1, No 27 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Độ không nhập nhằng của ngôn ngữ và ứng dụng Abstract
Nguyễn Đình Hân, Đặng Quyết Thắng
 
Vol 2, No 32 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Độ phức tạp của các thuật toán chuẩn hóa phụ thuộc Boole dương Abstract
Trương Thị Thu Hà
 
201 - 208 of 208 Items << < 4 5 6 7 8 9