Chuyên san Các công trình nghiên cứu phát triển Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông,  gọi tắt là Công nghệ TTTT, là chuyên san khoa học của Tạp chí Thông tin và Truyền thông, do Bộ Thông tin và Truyền thông xuất bản từ năm 1999. 

Một số lợi ích khi nộp bài vào Công nghệ TTTT

  • Chuyên san là tạp chí mở trực tuyến (open-access);
  • Chuyên san hỗ trợ biên tập và chế bản miễn phí;
  • Chuyên san được Hội đồng Giáo sư nhà nước đánh giá là một tạp chí khoa học uy tín trong ngành Công nghệ Thông tin và liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa;
  • Hỗ trợ dịch bài tiếng Việt đã được chấp nhận sang tiếng Anh miễn phí.

Announcements

Chuyên san tài trợ xuất bản cho Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIV "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" (VNICT 2021), tháng 12 năm 2021.

2021-06-22

Chuyên san tài trợ Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIV "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" (VNICT 2021). Các bài xuất sắc (tiếng Anh/tiếng Việt) được chọn sẽ đăng trên các chuyên san tạp chí: Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông,

Hôi thảo do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, đồng tổ chức tại Thái Nguyên vào ngày 13 - 14 tháng 12 năm 2021.

Read more about Chuyên san tài trợ xuất bản cho Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIV "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" (VNICT 2021), tháng 12 năm 2021.

Current Issue

Tập 2021, Số 2: Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Số đặc biệt VNICT 2021)
Published: 2021-12-12

Full Issue

Số đặc biệt - VNICT 2021

View All Issues