PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Trần Anh Tú, Tạp chí Thông tin và Truyền thông

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch

GS.TS. Lê Hoài Bắc, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch

GS.TS. Trần Xuân Nam, Trường Đại học Lê Quý Đôn

PGS. TS. Nguyễn Khanh Văn, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Thành viên

GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Huy, Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn Lâm KHCN Việt Nam.
GS. TS. Từ Minh Phương, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
GS. TS. Tzung-Pei Hong, National University of Kaohsiung, Đài Loan.
GS. TS. Nguyễn Xuân Huấn, Middlesex University,  Anh. 
TS. Giuseppe D’Aniello, University of Salerno,  Italia.

Thư ký

TS. Nguyễn Quang Hưng, Tạp chí Thông tin và Truyền thông.