Chuyên san tài trợ xuất bản cho Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIV "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" (VNICT 2021), tháng 12 năm 2021.

2021-06-22

Chuyên san tài trợ Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIV "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" (VNICT 2021), Các bài xuất sắc (tiếng Anh/tiếng Việt) được chọn sẽ đăng trên các chuyên san tạp chí: Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông,

Hôi thảo do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, đồng tổ chức tại Thái Nguyên vào ngày 13 - 14 tháng 12 năm 2021, và có sự tham gia phối hợp của Câu lạc bộ các Khoa-Trường-Viện CNTT-TT Việt Nam (FISU). Hội thảo là diễn đàn thường niên để những người làm công tác nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm sự hợp tác. Đặc biệt hội thảo khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình. Hội thảo khuyến khích trưng bày giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và những kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn. Chủ đề chính của hội thảo năm nay: Trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số.

Các chủ đề chính (nhưng không hạn chế) của Hội thảo:

- Trí tuệ nhân tạo - Học máy - Xử lý, phân tích dữ liệu lớn - Xử lý ảnh và thực tại ảo
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
- Các hệ thống thông minh - Tin-sinh học
- Công nghệ đa phương tiện và mô phỏng
- Truyền thông và mạng máy tính
- An toàn thông tin
- Kỹ thuật điều khiển, tự động hóa, các hệ thống nhúng
- Cơ sở toán học cho tin học
- Công nghệ thông tin trong kinh tế - xã hội

Một số mốc thời gian quan trọng của Hội thảo:

  • Toàn văn báo cáo: 30/7/2021 
  • Chấp nhận đăng kỷ yếu: 30/9/2021
  • Xuất bản kỷ yếu hội thảo: 30/11/2021
  • Đăng ký tham dự: từ 25/11 - 5/12/2021

Mọi thông tin về hội thảo xin mời liên hệ: https://vnict.vn/

Các đơn vị tài trợ:

  • Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam
  • Viện Công nghệ thông tin
  • Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông
  • Học viện Khoa học và công nghệ
  • Một số tổ chức và cá nhân khác

Kỷ yếu Hội thảo
Các bài gửi tham gia Hội thảo (theo định dạng của IEEE, gửi qua hệ thống EasyChair) có chất lượng tốt sau khi qua vòng phản biện sẽ được lựa chọn đăng kỷ yếu (xuất bản trước khi diễn ra Hội thảo, có mã số ISBN). Các bài xuất sắc (tiếng Anh/tiếng Việt) được chọn sẽ đăng trên các chuyên san tạp chí: Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Tạp chí Thông tin và Truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông). Các bài được chọn đăng Kỷ yếu hoặc Tạp chí phải được ít nhất một tác giả trình bày slide tại hội thảo.

Kỷ yếu có ISBN được xuất bản bởi NXB Khoa học Kỹ thuật (Bộ Khoa học & Công nghệ) Các bài xuất sắc (tiếng Anh/tiếng Việt) được chọn sẽ đăng trên Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Tạp chí Thông tin và Truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông), và vẫn báo cáo slide tại hội thảo.