6 bài báo xuất sắc từ Hội thảo Quốc gia CITA 2023 được lựa chọn đăng Chuyên san

2023-07-26

daibieu.jpg

                                                                                Các đại biểu tham dự Hội thảo CITA 2022

CITA (Conference on Information Technology and its Applications) là hội thảo khoa học thường
niên về công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực được khởi xướng và tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012. CITA 2023 được chủ trì tổ chức bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng với sự đồng hành và hỗ trợ của Springer, IEE SMC (Systems, Man andCybernetics Society), Trường Đại học Bách khoa Wroclaw (Ba Lan), Trường Đại học Phenikaa cùng các đơn vị nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và kinh tế số thuộc FISU (Câu lạc bộ các khoa – trường – Viện CNTT&TT) Việt Nam và FISU miền Trung – Tây Nguyên cũng như Hội Tin học Đà Nẵng.

CITA 2023, lần thứ 12, đã có một sự phát triển vượt bậc về chất lượng cũng như số lượng, đặc biệt đã phát triển thêm một phiên quốc tế với kỷ yếu hội thảo sẽ được xuất bản trong Lecture Notes in Network and Systems (Springer) thuộc cơ sở dữ liệu DBLP, Scopus, Web of Science.

Hội thảo năm nay, ban tổ chức đã nhận được 155 bài báo khoa học của gần 400 tác giả từ các nước trên thế giới như Áo, Canada, Pháp, Ấn Độ, Ireland, Nhật Bản, Kazakhstan, Hàn Quốc, Malaysia. Myanmar, Ba Lan, Nga, Đài Loan, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam. Dưới chủ trì và cố vấn chuyên môn của các nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin và kinh tế số như GS.TSKH Nguyễn Ngọc Thành (Ba Lan), GS.TS Nguyễn Thanh Thủy (Việt Nam), GS.TS Dosam Hwang (Hàn Quốc), PGS.TS Lê Minh Hòa (Anh Quốc),…

Ban chương trình đã đánh giá và lựa chọn:
- 33 bài báo xuất bản trong Lecture Notes in Networks and Systems của nhà xuất bản Springer
Cham thuộc cơ sở dữ liệu DBLP, Scopus, Web of Science.
- 6 bài báo xuất bản trong số dành riêng cho CITA 2023 trên Chuyên san Các công trình nghiên
cứu, phát triển và ứng dụng CNTT và truyền thông (ISSN 1859-3526).
website: https://ictmag.vn/cntt-tt
- 29 bài báo xuất bản trong Kỷ yếu Hội thảo CITA 2023 có chỉ số ISBN (978-604-80-8083-9).

Tỷ lệ bài báo được chấp nhận là 23% và 21% tương ứng cho từng phiên quốc gia và quốc tế.
Ngoài ra, CITA 2023 còn nhận được sự đồng hành và bảo trợ chuyên môn từ các Tạp chí có uy tín quốc tế như Tạp chí "Journal of Information and Telecommunication” (Scopus, eSCI) của nhà xuất bản Taylor and Francis (https://www.tandfonline.com/toc/tjit20/current) và Tạp chí “Vietnam Journal of Computer Science” (Scopus, eSCI) của nhà xuất bản World Scientific Publishing. Cả hai tạp chí này đều được trích dẫn trong cơ sở dữ liệu in Scopus và e-SCI. Theo đó, sẽ có thêm nhiều bài báo chất lượng tốt được lựa chọn tại các phiên báo cáo của CITA để mở rộng và xuất bản trong các số đặc biệt của các Tạp chí.

Trong lần thứ 12 này, Hội thảo khoa học CITA 2023, sẽ được tổ chức vào ngày 28-29/7/2023 tại thành phố Đà Nẵng. Hội thảo được đồng chủ trì bởi VKU và các đơn vị thuộc FISU miền Trung - Tây Nguyên. 6 bài báo xuất sắc đã được chọn đăng trong Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT-TT của Tạp chí Thông tin và Truyền thông.