Chuyên san - số đặc biệt, các bài báo tốt nhất, có khả năng phát triển của Hội nghị NICS 2020 sẽ được mời gửi đăng.

2020-08-06

Hội nghị NAFOSTED về Khoa học Thông tin và Máy tính (NICS) là một diễn đàn quốc tế dành cho các nhà nghiên cứu, triển khai và các nhà hoạch định chính sách trình bày và thảo luận về những tiến bộ gần đây cũng như hướng đi trong tương lai trong việc giải quyết các thách thức trong lĩnh vực Khoa học Thông tin và Máy tính. 

Hội nghị Khoa học Thông tin và Máy tính 2020 mời gửi bài - Ảnh 1.

Các nhà khoa học tham gia Hội nghị 2019 (Ảnh: LP)

NICS được tổ chức hàng năm bởi Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia của Việt Nam (NAFOSTED).

Lần thứ 7 này, NICS 2020 được đồng tài trợ bởi IEEE, Quỹ NAFOSTED và Đại học Quốc gia - TP. Hồ Chí Minh (VNU-TP HCM). Hội nghị sẽ được tổ chức bởi Đại học Khoa học, VNU-TP HCM vào ngày 26 - 27/11/2020 tại TP. Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức Hội nghị năm nay kêu gọi các tác giả viết và đóng góp bài cho Hội nghị NICS 2020. Các chủ đề quan tâm thuộc một số lĩnh vực sau và mở rộng:

Nền tảng của khoa học máy tính: Lý thuyết tính toán; Thuật toán và cấu trúc dữ liệu; Lý thuyết ngôn ngữ lập trình; Khoa học máy tính ứng dụng; Bảo mật máy tính và mật mã; Khoa học tính toán; Hệ thống đồng thời, song song và phân tán

Trí thông minh tính toán: Xử lý ngôn ngữ và lời nói; Điện toán mềm; Thị giác máy tính; Tin sinh học; Khám phá tri thức; Khai phá dữ liệu; Học máy & học sâu; Sinh học tính toán; Hệ thống dựa trên agent; Web ngữ nghĩa; Khai thác và truy xuất thông tin

Kỹ thuật phần mềm: Phát triển phần mềm Agile; Khai thác kho dữ liệu phần mềm; Phân tích, tổng hợp, sửa chữa và hiểu chương trình; Kỹ thuật phần mềm dựa trên thành phần, dựa trên mô hình; Quy trình, mô hình hóa, thiết kế và kiến trúc phần mềm; Lập trình đa nhân, hệ thống thời gian thực; Kiểm thử, thẩm định và kiểm chứng phần mềm; Dịch vụ phần mềm và dịch vụ điện toán đám mây; Công cụ và môi trường phần mềm; Ngôn ngữ lập trình; Giao diện và tương tác người máy; Yêu cầu và kỹ thuật đảo ngược phần mềm.

Truyền thông và Mạng: Giao tiếp không dây; Xử lý tín hiệu cho truyền thông; Kiến trúc mạng; Giao thức mạng và bảo mật; Tính toán song song và phân tán; Điện toán lưới; Điện toán đám mây; Điện toán di động và khắp nơi (mobile and ubiquitous computing); Truyền thông lượng tử; An ninh mạng.

Ban Tổ chức lưu ý tất cả các bài báo phải là bản gốc và không đồng thời gửi đến một tạp chí hoặc hội nghị nào khác. Mỗi bài báo được viết tối đa 6 trang, bằng tiếng Anh, theo định dạng PDF và tuân thủ tiêu chuẩn IEEE

Các bài báo được gửi qua hệ thống EDAS tại https://edas.info/N27661. Ít nhất một tác giả của mỗi bài báo được chấp nhận trả phí tham dự và trình bày trực tiếp tại hội nghị hoặc trực tuyến. Tất cả các bài báo được trình bày tại hội nghị sẽ được xuất bản trong kỷ yếu hội nghị của IEEE.

Các mốc thời gian quan trọng cần lưu ý: Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 3/8/2020. Thông báo chấp nhận: ngày 28/9/2020. Hạn chót cập nhật bài: ngày 12/10/2020.

Một số lượng hạn chế các bài báo tốt nhất thuộc mục tiêu và phạm vi của tạp chí Intelligent Data Analysis (IDA), sẽ được chọn để mở rộng và gửi cho tạp chí IDA. IDA thuộc chỉ mục Web of Science: Science Cites Index-Expanded (SCI-E), Scopus, Google Scholar, ACM Digital Library và các cơ sở dữ liệu khác.

Các bài báo tốt nhất, có khả năng phát triển sẽ được mời để mở rộng và gửi cho một số đặc biệt của Chuyên san Các công trình nghiên cứu phát triển CNTT và truyền thông. Chuyên san được công nhận bởi Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Để biết thêm thông tin bạn đọc có thể truy cập trang web: http://nafosted-nics.org và Email: nics2020@fit.hcmus.edu.vn.