Phát triển thuật toán mật mã khóa công khai dựa trên hệ mật Elgamal

  • Lưu Hồng Dũng Khoa Công nghệ Thông tin, Học viện Kỹthuật Quân sự.

Abstract

This  paper  proposed   a  new  public  key cryptographic  algorithm  based  on  the  ElGamal cryptosystem.  This  algorithm  has  the  capacity  of information  security  and  anthentication  information. The  paper  also  offers  analysis  on  the  safety  of  theproposed schemes, has shown the ability to apply itin practice.

Author Biography

Lưu Hồng Dũng, Khoa Công nghệ Thông tin, Học viện Kỹthuật Quân sự.

Sinh năm 1966 tại Hưng Yên.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Vô  tuyến  điện  tử năm  1989  và Cao  học  ngành  Kỹ thuật  Điện  tửvà Thông tin liên lạc năm 2000 tại Học viện Kỹthuật Quân sự. Hiện  là  giảng  viên  Khoa  Công  nghệ Thông  tin,  Học viện Kỹthuật Quân sự.

Lĩnh vực nghiên cứu: An toàn và bảo mật thông tin, An ninh mạng máy tính.

Email: luuhongdung@gmail.com

Published
2014-09-15
Section
Bài báo