Return to Article Details Một phương pháp xử lý giá trị ngoại lai trong tập mẫu huấn luyện cây quyết định sử dụng đại số gia tử Download Download PDF