Return to Article Details Một phương pháp tăng cường độ tương phản ảnh viễn thám dựa trên tiếp cận cục bộ Download Download PDF