Return to Article Details Một phương pháp mới nâng cao độ tương phản ảnh màu theo hướng tiếp cận trực tiếp Download Download PDF