Return to Article Details Về một thuật toán gia tăng tìm tập rút gọn của bảng quyết định không đầy đủ Download Download PDF