Một tiếp cận thiết kế công cụ phần mềm đánh giá hiệu năng mạng liên kết kích thước lớn

  • Kiều Thành Chung Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
  • Nguyễn Tiến Thành Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
  • Nguyễn Khanh Văn Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Abstract

Bài báo này giới thiệu một cách tiếp cận riêng biệt để thiết kế công cụ phần mềm chuyên dụng cho đánh giá hiệu năng mạng liên kết kích thước lớn, nhờ đề xuất cơ chế mô phỏng giản lược nhưng vẫn đảm bảo đánh giá được những đặc tính chính của các tô-pô và thuật toán định tuyến mới. Chúng tôi đề xuất kiến trúc tổng thể, trong đó cho phép thực hiện thí nghiệm với các tô-pô được định nghĩa sẵn hoặc tự định nghĩa, với nhiều kịch bản hay cấu hình traffic khác nhau,và hỗ trợ xây dựng tô-pô hiệu năng cao với các tính năng đánh giá cách triển khai cài đặt trên mặt sàn thực tế cho trước. Với bản phần mềm công cụ đầu tiên xây dựng trên kiến trúc đề xuất này chúng tôi đã tiến hành một số thực nghiệm với một số tô-pô mạng loại mới có kích thước hàng chục nghìn node trong khoảng thời gian ngắn khả quan, nhanh hơn khá nhiều lần so với khi tiến hành trên các công cụ mô phỏng phổ quát quen thuộc như NS3, OMNET++.

Author Biographies

Kiều Thành Chung, Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Kiều Thành Chung tốt nghiệp kỹ sư Công nghệ Thông tin năm 2003, tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST). Năm 2010, tác giả tốt nghiệp Thạc sĩ Công nghệ Thông tin. Năm 2016, tác giả nghiên cứu tại Viện Công nghệ Thông tin Quốc Gia Nhật Bản (NII), hiện nay là Nghiên cứu sinh tại Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (SoICT)-HUST. Lĩnh vực nghiên cứu: mạng liên kết, thuật toán định tuyến.

Nguyễn Tiến Thành, Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Nguyễn Tiến Thành tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ngành Công nghệ thông tin năm 2008, nhận bằng Thạc Sĩ ngành Công Nghệ Thông Tin tại Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2011. Hiện nay tác giả đang là giảng viên tại Viện Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông, trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Lĩnh vực nghiên cứu của tác giả là công nghệ phần mềm, kiểm chứng mô hình.

Nguyễn Khanh Văn, Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Nguyễn Khanh Văn tốt nghiệp Kỹ sư Tin học tại Đại học Bách Khoa vào năm 1992, tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa học Máy tính tại Đại học Wollongong (Úc) vào năm 2000 và tốt nghiệp Tiến sĩ Khoa học Máy tính tại Đại học California-Davis (Mỹ) vào năm 2006. Hiện nay ông là một Phó Giáo sư, công tác giảng dạy và nghiên cứu tại Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách khoa Hà nội. Các lĩnh vực nghiên cứu chính bao gồm: thuật toán và các mô hình lý thuyết trong tính toán phân tán và mạng máy tính (mạng liên kết, mạng cảm biến không dây); an toàn thông tin.

Published
2019-10-02
Section
Bài báo mời