Một phương pháp thiết kế ngữ nghĩa tính toán của các từ ngôn ngữ giải bài toán phân lớp dựa trên luật mờ

A Design Method of Computational Semantics of Linguistic Words for Fuzzy Rule-based Classifier

  • Nguyễn Đức Dư 0912363245
  • Phạm Đình Phong Trường ĐH Giao thông Vận tải
  • Phạm Đình Vũ
  • Nguyễn Đức Thảo

Abstract

Bài báo này trình bày phương pháp thiết kế ngữ nghĩa tính toán dựa trên tập mờ dạng hàm thuộc hình S được sinh bởi đại số gia tử mở rộng cho hệ phân lớp dựa trên luật mờ. Kết quả thực nghiệm với 23 tập dữ liệu chuẩn cho thấy hệ phân lớp với ngữ nghĩa tính toán dựa trên tập mờ đề xuất cho độ chính xác phân lớp tốt hơn so với dạng hàm thuộc hình tam giác và hình thang đã được đề xuất trước đó nhưng vẫn đảm bảo độ phức tạp

Published
2020-09-14
Section
Bài báo