Return to Article Details Quan hệ giữa phụ thuộc hàm nới lỏng và phụ thuộc Boole dương tổng quát Download Download PDF