Return to Article Details Phân lớp ảnh bằng cây KD-Tree cho bài toán tìm kiếm ảnh tương tự Download Download PDF