Chuyên san Các công trình nghiên cứu phát triển Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông,  gọi tắt là Chuyên san CNTT-TT, là ấn phẩm khoa học của Tạp chí Thông tin và Truyền thông, do Bộ Thông tin và Truyền thông xuất bản từ năm 1999. 

Chuyên san CNTT-TT là một diễn đàn dành cho các nhà nghiên cứu và các chuyên gia phổ biến các ý tưởng mới và sáng tạo trong các lĩnh vực của Công nghệ Thông tin, Truyền thông và Điện tử ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Hội đồng biên tập của chuyên san bao gồm các nhà khoa học uy tín đến từ các đơn vị nghiên cứu ở Việt Nam và các quốc gia khác.

Chuyên san có phản biện, mở trực tuyến (open-access) và được phát hành 4 số mỗi năm, trong đó:

 • Ấn phẩm tiếng Việt (ISSN: 1859-3526) – Chuyên san Các công trình nghiên cứu và phát triển Công nghệ Thông tin và Truyền thông – có 2 số
 • Ấn phẩm tiếng Anh (ISSN: 1859-3534) – Research and Development on Information and Communication Technology – có 2 số.

Lĩnh vực

 • Khoa học máy tính
 • Kỹ thuật máy tính
 • Hệ thống thông tin
 • Công nghệ phần mềm
 • An toàn thông tin
 • Điện tử
 • Truyền thông
 • Mạng truyền thông
 • Tự động hóa

Một số lợi ích khi nộp bài vào Chuyên san NC&PT CNTT-TT

 • Chuyên san là tạp chí mở trực tuyến (open-access)
 • Chuyên san hỗ trợ biên tập và chế bản miễn phí
 • Chuyên san được Hội đồng chức giáo sư nhà nước đánh giá là một tạp chí khoa học uy tín trong ngành Công nghệ Thông tin và liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa

Current Issue

Tập 2020 Số 1

Chuyên san Các công trình nghiên cứu, ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông

Published: 2020-06-30

Full Issue

View All Issues