Return to Article Details Tập 2021, Số 2: Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Số đặc biệt VNICT 2021) Download Download PDF