Vol 2, No 28 (2012)

Research, Development and Application on Information & Communication Technology

Kỳ 3 của Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông (Chuyên san), số 8 (28), tháng 11-2012

Table of Contents

Article (Vietnamese)

Nâng cao hiệu quả bảo mật cho hệt hống tên miền
Trần Minh Tân, Nguyễn Văn Tam 5
Một phương pháp lọc cộng tác dựa trên mô hình đồ thị hai phía
Mai Thị Như, Nguyễn Duy Phương 14
Một thuật toán giấu tin trong ảnh có bảng màu
Phạm Văn Ất, Đỗ Văn Tuấn 22
Giải pháp sử dụng bộ lọc thích nghi Kalman cho hệ thống ước lượng kênh truyền WiMAX di động
Nguyễn Đức Quang, Lưu Thanh Trà 26
Phát triển thuật toán mật mã khóa công khai dựa trên hệ mật Elgamal
Lưu Hồng Dũng 35
Ứng dụng văn phạm liên kết trong dịch máy Việt – Anh
Nguyễn Thị Thu Hương, Lê Ngọc Minh 44
Khảo sát hệ thống tự động ổn định trên khoang tên lửa điều khiển bằng phương pháp gas-động mômen
Cao Hữu Tình, Nguyễn Công Định 57
Danh sách phản biện chuyên san số 28
- - 63