Vol 1, No 29 (2013)

Research, Development and Application on Information & Communication Technology

Kỳ 3 của Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông (Chuyên san), số 9 (29), tháng 6-2014

Table of Contents

Article (Vietnamese)

Ứng dụng nền tảng nhúng Beagleboard C4 trong điều khiển thiết bị bằng tiếng nói tiếng Việt
Đào Trung Kiên, Phạm Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Lan Hương
Mô hình phân tích xác suất tắc nghẽn tại nút lõi OBS dựa trên lý thuyết tràn
Đặng Thanh Chương, Vũ Duy Lợi, Võ Viết Minh Nhật
Tối ưu không gian trạng thái của thuật toán AhoCorasick sử dụng kỹ thuật nén dòng và bảng chỉ số
Lê Đắc Nhường, Lê Đăng Nguyên, Lê Trọng Vĩnh
Một số cải tiến thuật toán Index-BitTableFI cho khai thác tập tin phổ biến
Lê Hoài Bắc, Nguyễn Thị Bảo Chi, Võ Đình Bảy
Chọn miền tham số cho đường cong Elliptic sử dụng làm mã bảo mật cho hệ thống DNS
Trần Minh Tân, Nguyễn Văn Tam
Chuyển đổi cây cú pháp cụm danh từ tiếng Anh theo tiếng Việt
Nguyễn Chí Hiếu
Cải tiến cho điều khiển tốc độ tầng giao vận trong mạng không dây đa bước
Trần Trúc Mai, Dương Lê Minh
Một thuật toán thủy vân bền vững khóa công khai cho ảnh màu dựa trên sự hoán vị ngẫu nhiên trong các tập con
Đỗ Văn Tuấn, Trần Đăng Hiên, Cao Thị Luyên, Phạm Văn Ất
Danh sách phản biện
- -