Vol 2, No 34 (2015)

Research, Development and Application on Information & Communication Technology

Table of Contents

Article (Vietnamese)

Một thuật toán phát hiện bất thường dựa vào quỹ đạo trong giám sát video PDF
Ngô Đức Vĩnh, Đỗ Năng Toàn 7
Thuật toán lập lịch luồng công việc trong môi trường đám mây điện toán dựa trên chiến lược tối ưu bày đàn
Phan Thanh Toàn, Nguyễn Thế Lộc 15
Phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định không đầy đủ sử dụng khoảng cách phân hoạch
Vũ Văn Định, Vũ Đức Thi, Nguyễn Long Giang, Ngô Quốc Tạo 23
Nhận dạng hoạt động của người bằng điện thoại thông minh
Nguyễn Thắng Ngọc, Phạm Văn Cường 33
Truyền đa kênh cho định tuyến phân cụm trong mạng cảm biến không dây
Ngô Quỳnh Thu 43
Một phương pháp xử lý giá trị ngoại lai trong tập mẫu huấn luyện cây quyết định sử dụng đại số gia tử
Lê Văn Tường Lân, Nguyễn Mậu Hân, Nguyễn Công Hào 55
Đề xuất một số lược đồ nhúng tin và thủy vân dễ vỡ khóa công khai trên ảnh JPEG
Tiêu Thị Ngọc Dung, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Ất 64
Thuật toán khai phá mẫu dãy thường xuyên trọng số chuẩn hóa với khoảng cách thời gian
Trần Huy Dương, Vũ Đức Thi 72
Một phương pháp tăng cường độ tương phản ảnh viễn thám dựa trên tiếp cận cục bộ
Nguyễn Tu Trung, Vũ Văn Thỏa, Đặng Văn Đức 83
Dự báo tỉ giá ngoại tệ với mô hình học cộng đồng kết hợp giải thuật tiến hóa đa mục tiêu
Đinh Thị Thu Hương, Đỗ Thị Diệu My, Vũ Văn Trường, Bùi Thu Lâm 98
Phát hiện ảnh giả mạo có các vùng được lấy mẫu tăng dựa trên phép biến đổi hiệu và lọc thông cao DWT
Trần Đăng Hiên, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Văn Ất 110
Một số giải pháp nâng cao dung lượng hệ thống vô tuyến nhận thức đa người dùng
Lê Văn Tuấn, Nguyễn Tiến Hòa, Nguyễn Thành Hiếu, Nguyễn Viết Kính 123
DANH SÁCH PHẢN BIỆN CHUYÊN SAN SỐ 14 (34)
- -