Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2019, No 1: Vietnamese articles Performance and Capacity Analysis of Spatial Modulation Full Duplex Systems Abstract   PDF
Nguyễn Lê Vân, Nguyễn Bá Cao, Trần Xuân Nam
 
Vol 2019, No 1: English articles Performance Comparison of Dynamic Elastic Optical Networks with Optical Regeneration Abstract   PDF
Lê Hải Châu, Đặng Hoài Bắc
 
Vol 1, No 39 (2018): Vietnamese articles Performance Evaluation of In-Band Full-Duplex Two-Way Relay Networks with Hardware Impairments Abstract   PDF
Nguyễn Bá Cao, Trần Xuân Nam
 
Vol 3, No 9 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Performance Improvement of Fast Handovers for Mobile Ipv6 Abstract   PDF
Dao Van Thanh, Nguyen Van Tam, Vu Duy Loi
 
Vol 1, No 33 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Tecnology Phân hạng gen gây bệnh sử dụng học tăng cường kết hợp với xác suất tiền nghiệm Abstract
Đặng Vũ Tùng, Dương Anh Trà, Lê Đức Hậu, Từ Minh Phương
 
Vol 1, No 27 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Phân tích mô hình nút SPIL với khả năng chuyển đổi bước sóng giới hạn trên mạng chuyển mạch chùm quang Abstract
Đặng Thanh Chương, Nguyễn Thị Thu Hoài
 
Vol 2, No 34 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Phát hiện ảnh giả mạo có các vùng được lấy mẫu tăng dựa trên phép biến đổi hiệu và lọc thông cao DWT Abstract
Trần Đăng Hiên, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Văn Ất
 
Vol 1, No 31 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Phát hiện và khoanh vùng giả mạo trong các cơ sở dữ liệu quan hệ bằng thủy vân Abstract
Lưu Bích Hương, Bùi Thế Hồng, Nguyễn Đức Giang
 
Vol 2, No 28 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Phát triển thuật toán mật mã khóa công khai dựa trên hệ mật Elgamal Abstract
Lưu Hồng Dũng
 
Vol 1, No 27 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Phương pháp chặn mốt bậc cao trong sợi quang có cấu trúc micro sử dụng trong công nghệ FTTH Abstract
Vũ Ngọc Hải, Vũ Doãn Miên, Trần Quốc Tiến, Hwang In-Kag
 
Vol 2, No 34 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định không đầy đủ sử dụng khoảng cách phân hoạch Abstract
Vũ Văn Định, Vũ Đức Thi, Nguyễn Long Giang, Ngô Quốc Tạo
 
Vol 1, No 31 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Phương pháp sinh các ca kiểm thử tự động từ các mô hình thiết kế UML và ngôn ngữ ràng buộc đối tượng OCL Abstract
Vũ Thị Đào, Tô Văn Khánh, Nguyễn Việt Hà
 
Vol 1, No 37 (2017): Research, Development and Application on Information & Communication Techlonogy Phương pháp song song khai phá tập lợi ích cao dựa trên chỉ số hình chiếu Abstract
Đậu Hải Phong
 
Vol 3, No 6 (2009): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Proposal of A Dynamic Channel Allocation Method for MIMO-OFDMA System Abstract   PDF
Nguyen Quoc Khuong, Nguyen Van Duc, Nguyen Quoc Trung, Dao Minh Hung
 
Vol 3, No 11 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Providing Different Quality of Service Levels by Routing Protocol for Virtualized Wireless Sensor Networks Abstract   PDF
Ngo Quynh Thu
 
Vol 3, No 11 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Reducing Power Consumption of Openflow Switch on the NetFPGA Platform Abstract   PDF
Tran Hoang Vu, Vu Quang Trong, Nguyen Huu Thanh, Pham Ngoc Nam
 
Vol 3, No 40 (2018): Vietnamese articles Reversible Data Embedding without Location Map using Prediction Context Properties Abstract   PDF
Nguyễn Kim Sao, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Ất
 
Vol 3, No 12 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Robust Direction of Arrival Estimation Using Uniform Circular Antenna Array based on Total Forward - Backward Matrix Pencil Method Abstract   PDF
Han Trong Thanh, Do Trong Tuan, Nguyen Trong Duc, Vu Van Yem
 
Vol 3, No 9 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology SDP Formulation for Design of 2-D Rectangular-Shaped Filters Abstract   PDF
Le Nhat Thang, Ta Quang Hung
 
Vol 3, No 40 (2018): Vietnamese articles Secret Capacity of Massive MIMO Systems with a Passive Eavesdropper Abstract   PDF
Vũ Lê Quỳnh Giang, Trương Trung Kiên
 
Vol 3, No 6 (2009): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Simple Channel Estimation Techniques Based on Pilot-Assistance for STBC-Based MIMO-OFDM Systems Abstract   PDF
Tran Duc Tan, Ta Duc Tuyen, Trinh Anh Vu, Huynh Huu Tue
 
Vol 2, No 15 (2018): English articles Some Methods for Posterior Inference in Topic Models Abstract   PDF
Xuan Bui, Tu Vu, Khoat Than
 
Vol 2, No 15 (2018): English articles Space-Time Block Coded Spatial Modulation Based on Golden Code Abstract   PDF
Tien Dong Nguyen, Xuan Nam Tran, Vu Duc Ngo, Minh Tuan Le
 
Vol 2019, No 1: English articles SSG - A Solution to Prevent Saturation Attack on the Data Plane and Control Plane in SDN/Openflow Network Abstract   PDF
Đặng Văn Tuyên, Trương Thu Hương
 
Vol 3, No 10 (2013): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Survivable Physical topology design for Alloptical Metro core networks Abstract   PDF
Nguyen V. Hanh, Truong Dieu Linh
 
151 - 175 of 218 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>