Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 14 (2017): Research and Development on Information and Communication Technology Table of Contents Abstract   PDF
Nguyễn Linh Trung
 
Vol 3, No 10 (2013): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Taxonomy of resource allocation algorithms for inner IaaS cloud data centres Abstract   PDF
Dang Minh Quan
 
Vol 3, No 11 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology The Comparisons and Analysis of Octagonal and Hexagonal Photonic Crystal Fiber for Flatness Dispersion Application Abstract   PDF
Nguyen Hoang Hai
 
Vol 3, No 7 (2010): Research, Development and Application on Information & Communication Technology The Population Dynamics of File-Sharing Peer-to-Peer Networks Abstract   PDF
Dang Dinh Trang, Roland Pereczes, Sándor Molnár
 
Vol 2, No 38 (2017): Research and Development on Information and Communication Technology Thiết kế tôpô mạng không dây hình lưới: Một phương pháp mới sử dụng bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên Abstract   PDF
Lê Hữu Bình, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Đình Hoàng Phương
 
Vol 1, No 35 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Thỏa hiệp phẩm chất BER-độ phức tạp trong các hệ thống chuyển tiếp vô tuyến MIMO-SDM-AF sử dụng tách tín hiệu kết hợp rút gọn dàn Abstract
Trần Văn Cảnh, Trần Xuân Nam
 
Vol 2, No 34 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Thuật toán khai phá mẫu dãy thường xuyên trọng số chuẩn hóa với khoảng cách thời gian Abstract
Trần Huy Dương, Vũ Đức Thi
 
Vol 2, No 34 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Thuật toán lập lịch luồng công việc trong môi trường đám mây điện toán dựa trên chiến lược tối ưu bày đàn Abstract
Phan Thanh Toàn, Nguyễn Thế Lộc
 
Vol 1, No 37 (2017): Research, Development and Application on Information & Communication Techlonogy Thuật toán MODE giải bài toán lập lịch luồng công việc Abstract
Phan Thanh Toàn Phan Thanh Toàn
 
Vol 2, No 36 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Thuật toán PSO cải tiến trong cung cấp tài nguyên cho dịch vụ ảo hóa dựa trên nền tảng máy chủ chia sẻ không đồng nhất Abstract
Phạm Nguyễn Minh Nhựt, Lê Văn Sơn, Hoàng Bảo Hùng
 
Vol 1, No 31 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Thuật toán song song phân luồng tuyến tính tối ưu trên mạng giao thông mở rộng Abstract
Nguyễn Đình Lâu, Trần Quốc Chiến, Lê Mạnh Thạnh
 
Vol 2, No 30 (2013): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Thuật toán tìm kiếm TABU giải bài toán cây khung với chi phí định tuyến nhỏ nhất Abstract
Phan Tấn Quốc, Nguyễn Đức Nghĩa
 
Vol 2, No 36 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Thuật toán xác định bao đóng và khóa theo tiếp cận hợp giải trong lớp các phụ thuộc logic Abstract
Trương Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Xuân Huy
 
Vol 1, No 31 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Tối ưu hiệu năng của hệ thống truyền thông đa chặng trong môi trường vô tuyến nhận thức dạng nền Abstract
Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Lương Nhật, Võ Nguyên Quốc Bảo
 
Vol 1, No 29 (2013): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Tối ưu không gian trạng thái của thuật toán AhoCorasick sử dụng kỹ thuật nén dòng và bảng chỉ số Abstract
Lê Đắc Nhường, Lê Đăng Nguyên, Lê Trọng Vĩnh
 
Vol 2, No 38 (2017): Research and Development on Information and Communication Technology Tối ưu quá trình học cây quyết định cho bài toán phân lớp theo cách tiếp cận khoảng mờ lớn nhất Abstract   PDF
Lê Văn Tường Lân, Nguyễn Mậu Hân, Nguyễn Công Hào
 
Vol 1, No 35 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Tối ưu thông lượng mạng chuyển tiếp AF hai chiều với phần cứng không lý tưởng cho truyền năng lượng vô tuyến Abstract
Đỗ Đình Thuấn
 
Vol 2, No 38 (2017): Research and Development on Information and Communication Technology Tổng hợp tiếng Việt có cảm xúc Abstract   PDF
Lê Xuân Thành, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, Đào Thị Lệ Thủy, Đinh Đồng Lưỡng
 
Vol 3, No 13 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Toward a Comprehensive Platform for IoT Applications in Vietnam Using Machine to Machine Communication Abstract
Nguye Tai Hung
 
Vol 3, No 11 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Toward A Full Implementation of Location Enabled Service Framework in IMS Infrastructure Abstract   PDF
Nguyen Tai Hung
 
Vol 2, No 36 (2016): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Tra cứu ảnh theo nội dung sử dụng tập Pareto và mô hình học thống kê CART Abstract
Vũ Văn Hiệu, Nguyễn Trường Thắng, Nguyễn Hữu Quỳnh, Ngô Quốc Tạo
 
Vol 2, No 34 (2015): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Truyền đa kênh cho định tuyến phân cụm trong mạng cảm biến không dây Abstract
Ngô Quỳnh Thu
 
Vol 3, No 11 (2014): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Two-layer MIMO Network Coding based Scheme for Cooperative Communications Abstract   PDF
Nguyen Viet Hung, Nguyen Viet Dam, Nguyen Sy Quy
 
Vol 1, No 29 (2013): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Ứng dụng nền tảng nhúng Beagleboard C4 trong điều khiển thiết bị bằng tiếng nói tiếng Việt Abstract
Đào Trung Kiên, Phạm Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Lan Hương
 
Vol 2, No 28 (2012): Research, Development and Application on Information & Communication Technology Ứng dụng văn phạm liên kết trong dịch máy Việt – Anh Abstract
Nguyễn Thị Thu Hương, Lê Ngọc Minh
 
176 - 200 of 218 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>