Bài báo xuất sắc của VNICT 2022 sẽ được đăng trên Chuyên san ICT Research

2022-06-13

Hội thảo Quốc gia lần thứ XXV "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" (VNICT 2022) do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đồng tổ chức tại Hà Nội vào các ngày 8-9 tháng 12 năm 2022, và có sự tham gia phối hợp của Câu lạc bộ các Khoa-Trường-Viện CNTT-TT Việt Nam (FISU). Hội thảo là diễn đàn thường niên để những người làm công tác nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm sự hợp tác. Đặc biệt hội thảo khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình. Hội thảo khuyến khích trưng bày giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và những kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn. Chủ đề chính của hội thảo năm nay: Sản xuất thông minh.

Các chủ đề chính (nhưng không hạn chế) của Hội thảo

Trí tuệ nhân tạo
Học máy
Xử lý, phân tích dữ liệu lớn
Khai phá dữ liệu
Xử lý ảnh và thực tại ảo
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Các hệ thống thông minh Tin-sinh học
Công nghệ đa phương tiện và mô phỏng
Truyền thông và mạng máy tính
An toàn thông tin
Kỹ thuật điều khiển, tự động hóa, các hệ thống nhúng
Cơ sở toán học cho tin học
Công nghệ thông tin trong kinh tế - xã hội


Một số mốc thời gian quan trọng của Hội thảo

 • Toàn văn báo cáo: 30/7/2022
 • Chấp nhận đăng kỷ yếu: 30/9/2022
 • Xuất bản kỷ yếu hội thảo: 30/11/2022
 • Đăng ký tham dự: từ 21/11 - 1/12/2022

 

Mọi thông tin về hội thảo xin mời liên hệ

 • TS Ngô Hải Anh, Viện Công nghệ thông tin
 • TS Vũ Việt Thắng, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

 

 

Các đơn vị tài trợ (tính đến thời điểm hiện tại)

 • Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam
 • Viện Công nghệ thông tin
 • Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
 • Học viện Khoa học và công nghệ
 • Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông
 • Một số tổ chức và cá nhân khác

 


Kỷ yếu Hội thảo

Các bài gửi tham gia Hội thảo (theo định dạng của IEEE, gửi qua hệ thống EasyChair) có chất lượng tốt sau khi qua vòng phản biện sẽ được lựa chọn đăng kỷ yếu (xuất bản trước khi diễn ra Hội thảo, có mã số ISBN). Các bài xuất sắc (tiếng Anh/tiếng Việt) được chọn sẽ đăng trên các chuyên san tạp chí: Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Tạp chí Thông tin và Truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông) яндекс