Bài báo xuất sắc của VNICT 2023 sẽ được chọn đăng trên Chuyên san

2023-08-08

Hội thảo Quốc gia lần thứ XXVI "Một số vấn đề chọn lọc về Công nghệ thông tin và Truyền thông" (VNICT 2023) do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND đồng tổ chức tại Bắc Ninh vào các ngày 5-6 tháng 10 năm 2023, và có sự tham gia phối hợp của Câu lạc bộ các Khoa-Trường-Viện CNTT-TT Việt Nam (FISU). Hội thảo là diễn đàn thường niên để những người làm công tác nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm sự hợp tác. Đặc biệt hội thảo khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình. Hội thảo khuyến khích trưng bày giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và những kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn. Chủ đề chính của hội thảo năm nay: Các công nghệ nền tảng trong chuyển đổi số.

Các chủ đề chính (nhưng không hạn chế) của Hội thảo
Trí tuệ nhân tạo

Học máy
Xử lý, phân tích dữ liệu lớn
Khai phá dữ liệu
Xử lý ảnh và thực tại ảo
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Các hệ thống thông minh An toàn thông tin
Công nghệ đa phương tiện và mô phỏng
Truyền thông và mạng máy tính
Tin-sinh học
Kỹ thuật điều khiển, tự động hóa, các hệ thống nhúng
Cơ sở toán học cho tin học
Công nghệ thông tin trong kinh tế - xã hội

Một số mốc thời gian quan trọng của Hội thảo

 • Toàn văn báo cáo: 31/7/2023
 • Chấp nhận đăng kỷ yếu: 31/8/2023
 • Xuất bản kỷ yếu hội thảo: 30/9/2023
 • Đăng ký tham dự: từ 31/8 - 30/9/2023

Mọi thông tin về hội thảo xin mời liên hệ

 • TS Ngô Hải Anh, Viện Công nghệ thông tin
 • ThS Nghiêm Văn Hưng, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND

Các đơn vị tài trợ (tính đến thời điểm hiện tại)

 • Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam
 • Viện Công nghệ thông tin
 • Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân
 • Học viện Khoa học và công nghệ
 • Một số tổ chức và cá nhân khác

Kỷ yếu Hội thảo
Các bài gửi tham gia Hội thảo (theo định dạng của IEEE, gửi qua hệ thống EasyChair) có chất lượng tốt sau khi qua vòng phản biện sẽ được lựa chọn đăng kỷ yếu (xuất bản trước khi diễn ra Hội thảo, có mã số ISBN). Một số bài xuất sắc sẽ được chọn đăng trên Tạp chí Tin học và Điều khiển học (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam), và các chuyên san tạp chí: Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Tạp chí Thông tin và Truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông), và Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin (Tạp chí An toàn thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ). Các bài được chọn đăng Kỷ yếu hoặc Tạp chí phải được ít nhất một tác giả trình bày slide tại hội thảo.