Chương trình hỗ trợ NCS, giảng viên, chủ nhiệm đề tài công bố kết quả nghiên cứu

2020-10-09

Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông là ấn phẩm khoa học hàng đầu trong lĩnh vực CNTT&TT, có trong danh sách tính điểm ở mức cao của Hội đồng giáo sư nhà nước với cả ấn phẩm tiếng Việt và tiếng Anh.

Tiếp nối truyền thống 21 năm và hướng tới hội nhập quốc tế, Chuyên san triển khai chương trình hỗ trợ các nghiên cứu sinh, chủ nhiệm đề tài các cấp công bố kết quả nghiên cứu khoa học hoàn toàn miễn phí đến hết năm 2021, cụ thể như sau:

- Đảm bảo tiến độ: Có kết quả phản biện kín trong vòng 1 tháng kể từ khi nộp bài đúng mẫu trực tuyến trên trang https://ictmag.vn.

- Hỗ trợ hoàn thiện bài báo chế bản bằng LATEX với template được cung cấp sẵn trên website.

- Hỗ trợ chuyển ngữ sang tiếng Anh: Bài nộp tiếng Việt được xử lý bình thường. Khi được chấp thuận đăng, nếu tác giả có nhu cầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ chuyển ngữ để chuyển sang đăng trên Chuyên san tiếng Anh – Journal of Research and Development on Information and Communication.

Bên cạnh đó, Hội đồng biên tập Chuyên san cũng sẵn sàng tham gia, tài trợ hội nghị, hội thảo khoa học của các đơn vị nhằm cùng Ban tổ chức phát hiện các nội dung nghiên cứu có khả năng phát triển tốt có thể công bố trên Chuyên san. Những kết quả nghiên cứu có thể chưa mới trên thế giới nhưng triển khai thực sự, có tác dụng lan tỏa ở Việt Nam cũng được khuyến khích.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Nguyễn Quang Hưng, Thư ký Hội đồng biên tập; Tạp chí Thông tin và Truyền thông; Tầng 5, số 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (024) 3773 7136; website: https://ictmag.vn; e-mail: chuyensanbcvt@mic.gov.vn.