Thư mời viết bài Hội thảo CITA 2021, bài xuất sắc sẽ được chọn đăng trong Chuyên san số đặc biệt.

2021-03-03

Thư mời viết bài Hội thảo CITA 2021 - hội thảo khoa học quốc gia về công nghệ thông tin và ứng dụng (tháng 06/2021) do Tạp chí Thông tin và Truyền thông bảo trợ về chuyên môn.

callforpapers_VN.jpg

CITA 2021 là hội thảo khoa học quốc gia về công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực, được tổ chức vào 12/6/2021 tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Mục tiêu của hội thảo là tạo ra diễn đàn nhằm quy tụ và kết nối các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học và các chuyên gia trong nước và quốc tế tham gia công bố, thảo luận và chia sẽ về các vấn đề mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin và ứng dụng.

CITA 2021 là hội thảo lần thứ 9 được đăng cai tổ chức tại TP. Đà Nẵng dưới sự phối hợp của các đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng gồm: Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông Việt Hàn(VKU); và Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Các bài báo được chấp nhận sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA 2021: Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực – Lần thứ 9 có mã số ISBN.

Các chủ đề chính (không giới hạn)
  • Công nghệ Thông tin
  • Ứng dụng Công nghệ thông tin trong kỹ thuật và kinh tế
Chi tiết

Hội thảo CITA2021 sử dụng template bài báo theo định dạng chuẩn của tạp chí Springer LNCS/LNAI style 

Hội thảo CITA2021 sử dụng template bài báo theo định dạng chuẩn của tạp chí Springer LNCS/LNAI link: http://www.springer.com/gp/computer-science/lncs/conference-proceedings-guidelines  

Khi gửi bài các tác giả cần đồng ý với các điều khoản sau:

  1. Bài báo gửi đăng phải là bài viết nguyên thủy, chưa từng gửi đăng/xuất bản trước đó;
  2. Sử dụng template do hội thảo quy định, không: tự thay đổi kiểu font, định dạng, header/footer, tự thêm đánh số trang...;
  3. Ngôn ngữ viết bài: tiếng Việt hoặc tiếng Anh;
  4. Số trang tối đa là 10

Nộp bài tại: https://easychair.org/conferences/?conf=cita2021

Các mốc thời gian:

- Hạn cuối nộp bài (đã gia hạn): 12/4/2021

- Thông báo chấp nhận: 12/5/2021

- Hội thảo: 12/6/2021