Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông,  gọi tắt là Chuyên san CNTT-TT, là ấn phẩm khoa học của Tạp chí Thông tin và Truyền thông, do Bộ Thông tin và Truyền thông xuất bản

Published: 2021-06-13

Số đặc biệt - VNICT 2021